Michal Vronský (TOP 09): Hygienická stanice zvýší četnost měření koncentrace azbestových vláken

24. 03. 202313:21
Michal Vronský (TOP 09): Hygienická stanice zvýší četnost měření koncentrace azbestových vláken
foto: Facebook Michala Vronského/Michal Vronský

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Starosta Prahy 3 za TOP 09 na svém Facebooku 21. března k měření četnosti azbestových vláknech ve venkovním prostoru.

Na třetí návštěvu hygieny kvůli demolici ÚTB jsem se vypravil společně s obyvateli Prahy 3, kteří iniciovali vlastní měření výskytu azbestových vláken.

Společně jsme hledali způsoby, jak zajistit co nejbezpečnější průběh předepsaných demoličních postupů. Musím říct, že jednání bylo velmi vstřícné.

Podařilo se domluvit:

Hygienická stanice zvýší četnost měření koncentrace azbestových vláken ve venkovním ovzduší, včetně navýšení počtu měřících míst. Měření budou i nadále prováděna neohlášeně.

Po celou dobu prováděných prací s azbestem budou ze strany hygienické stanice probíhat jak ohlášené kontroly před započetím prací v nových kontrolovaných pásmech, tak kontroly neohlášené v průběhu prací.

Bude provedena tzv. kouřová zkouška, jejímž smyslem je ověřit těsnost kontrolovaného pásma, bude provedena první zkouška a následně s ohledem na výsledek i další.

Pro vyjasnění pochybností odebere Hygienická stanice vzorek z objektu B a V, aby ověřila, že v obvodovém plášti není přítomen materiál s obsahem azbestu, i přesto že je v inspekční zprávě z průzkumu uvedeno, že původní obvodový plášť vyrobený firmou ZUKOV (Závody umělecké kovovýroby) tvoří sendvičové bezazbestové panely o celkové tloušťce 413 mm.

Celou situaci budu i nadále sledovat.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných