Milan Maruštík (ANO): Ano, vyvodím ze „zoufalé“ kauzy kolegyně Plamínkové zodpovědnost

07. 02. 202208:30
Milan Maruštík (ANO): Ano, vyvodím ze „zoufalé“ kauzy kolegyně Plamínkové zodpovědnost
foto: Se svolením Milana Maruštíka/Milan Maruštík

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Člen zastupitelstva hl. m. Prahy za ANO na svém Facebooku 30. ledna k příspěvku Jany Plamínkové o účasti zastupitelů ANO na výborech

Kolegyně Jana Plamínková komentuje moji účast na jednání Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost. Inu budiž, nebudu se vymlouvat, přiznávám, že jsem podle záznamu nebyl na jednání přítomen. Musím však přidat také některá fakta z druhé strany: Několikrát, a to i na jednání Zastupitelstva byla paní Plamínková vyzývána ke změně termínů konání Výboru dříve než 2 dny před jednáním Zastupitelstva. Jako opozice pak nemáme po jednání tohoto Výboru již žádnou možnost prodiskutovat informace z Výboru na Klubu zastupitelů ANO a moje účast na tomto Výboru je pak zbytečná, neboť mi neumožňuje přenést poznatky z Výboru na Klub. Pro upřesnění - ostatní Výbory, ve kterých působím, se konají týden i 14 dnů před jednáním Zastupitelstva a materiály k projednání jsou vždy připravené. Dále podotýkám, že paní kolegyně výši odměny za „účast“ na jejím Výboru poněkud přestřelila, moje odměna za tuto práci je rozhodně značně nižší. Na příštím jednání našeho Klubu zastupitelů ANO vyvodím z této „zoufalé“ kauzy paní kolegyně hodnotit pracovitost členů Hnutí ANO osobní zodpovědnost a požádám o uvolnění z tohoto Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost. Inu – „Factis ut credam facis“, tím se řídíme my v Hnutí ANO.

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných