Milena Johnová (BEZPP): K rozpočtu Prahy na rok 2023

20. 12. 202222:30
Milena Johnová (BEZPP): K rozpočtu Prahy na rok 2023
foto: Facebook Mileny Johnové/Milena Johnová

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Dosluhující radní hl. m. Prahy pro sociální oblast a zdravotnictví za Praha sobě na svém Facebooku 19. prosince k rozpočtu na rok 2023

Pražské zastupitelstvo minulý čtvrtek schválilo rozpočet na rok 2023. Až na poslední chvíli byly navýšeny finance na důležité sociální a sociálně-zdravotní projekty. Klíčovou roli sehráli rodiče dětí se zdravotním znevýhodněním.

V průběhu léta jsme jako každý rok spolu s magistrátními úředníky připravili návrh výdajové části pražského rozpočtu na sociální věci a zdravotnictví. Zohlednili jsme přitom tři základní priority:

  • Zahájený přesun mimopražských sociálních služeb do Prahy vyžadující rozšiřování sociální péče na území města
  • Zhoršující se situaci Pražanů zejména v oblastech duševního zdraví, ohrožení ztrátou domova v důsledku ekonomických otřesů vyžadující růst některých preventivních a nízkoprahových služeb včetně adiktologické péče
  • Inflaci a růst nákladů na energie vyžadující valorizaci cenových hladin, podle kterých si organizace mohou žádat o finance z veřejných rozpočtů

Hlavní město financuje sociální a sociálně-zdravotní služby především prostřednictvím grantových programů. Naplnění uvedených priorit proto znamená navýšení rozpočtu na granty pro nevládní organizace zajišťující naprostou většinu uvedených služeb. Vyplácení grantů nevládnímu sektoru není žádná dobročinnost, ale způsob naplňování zákonných povinností města, které ve své krajské roli musí mj. zajistit dostupné sociální služby na svém území.

Po volbách převzali náš návrh zastupitelé koalice ANO – SPOLU a bez znalosti a porozumění škrtli v návrhu půl miliardy v souladu se svou ideologií „škrtáme běžné výdaje, aby zbylo na investice“. Pro úplnost dodávám, že škrtaly strany, které v r. 2020 hlasovaly pro zrušení superhrubé mzdy a připravily tím Prahu o miliardy příjmů ročně.

V následných jednáních se sice podařilo část prostředků vrátit zpět, ale stále chybělo 100 milionů a hrozilo, že po Novém roce se rozpadne síť adiktologických služeb, neotevřou se připravené pobytové služby pro lidi s autismem, nespustí se připravené odlehčovací služby pro děti se zdravotním znevýhodněním a rodiny pečující o seniory nedostanou potřebnou pomoc a podporu, aby udržely své blízké v domácím prostředí.

Schvalování rozpočtu bylo na programu zastupitelstva ve čtvrtek, kam politické kluby Praha sobě, STAN a Piráti přišly se společným pozměňovacím návrhem chybějících 100 milionů doplnit z městské rezervy. Během dne se k navýšení prostředků na sociální granty přidalo také hnutí ANO a vznikla tak potřebná většina hlasů. Krátce po 21 hodině byl rozpočet hlavního města na rok 2023 schválen včetně požadovaných prostředků na stabilizaci a rozvoj sociálních a sociálně-zdravotních služeb.

Po celou dobu projednávání rozpočtu seděli v sále rodiče dětí se zdravotním znevýhodněním, pro které je rozvoj sociální péče na území města životně důležitý. Potřebují oddech od celodenního pečování zahrnujícího často i noční polohování dětí, potřebují vědět, že až jejich děti dospějí, bude v Praze služba, která jim umožní osamostatnit se, potřebují se starat také o jiné své děti a v neposlední řadě chtějí např. také chodit do práce.

Byly to obavy o vlastní děti, co přimělo táty a mámy apelovat na zastupitele, aby seškrtaným rozpočtem nezastavovali rozvoj služeb. Věřím, že to byly právě osobní příběhy rodičů, které umožnily zastupitelům porozumět situaci, spojit si čísla s živými lidmi. A tak díky neúnavnému a altruistickému úsilí rodičů zvedlo ruku všech 59 přítomných zastupitelů. Praha má díky tomu finance na rozvoj služeb pro všechny znevýhodněné skupiny obyvatel a za ty všechny rodičům moc děkuji!

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných