Milena Johnová: Jako koalice jsme jednomyslně schválili rozpočet města na rok 2022

17. 12. 202120:00
Milena Johnová: Jako koalice jsme jednomyslně schválili rozpočet města na rok 2022
foto: Se svolením Mileny Johnové/Milena Johnová na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Radní hl. m. Prahy pro sociální oblast a zdravotnictví za Praha sobě na svém Facebooku 16. prosince k rozpočtu města na rok 2022

Jsem moc ráda, že jsme jako koalice jednomyslně schválili rozpočet města na rok 2022. Je škoda, že bez jediného hlasu opozice. Spolu s tím jsme totiž schválili také městský podíl na financování sociálních služeb. To je moc důležité, protože jsme v situaci rozpočtového provizoria státu. Rozpočtovým provizoriem jsou ohroženi poskytovatelé registrovaných sociálních služeb, kteří čelí riziku, že nebudou mít na to, aby pokryli náklady na mzdy. V této situaci jsme především proto, že financování sociálních služeb stále nepatří mezi mandatorní výdaje a tedy ani mezi priority státu a každoročně se až do poslední chvíle neví, kolik na krajskou síť sociálních služeb dostaneme.

Praha však nyní, díky novému rozpočtu, bude moci co nejrychleji schválit granty hlavního města, aby alespoň tato část mohla být sociálním službám poskytnuta. Jedná se přibližně o 30 % prostředků ve vztahu ke státní dotaci, což zajistí provoz a současně dá prostor reagovat operativně na jednání nové vlády v prvních měsících nového roku. Granty by měly být přiděleny již v lednu a nám se na ně podařilo zajistit 590 milionů Kč, tedy nárůst o 27 %.

Praha tak pokračuje v nastaveném kurzu rozvoje sociálních služeb. Zastupitelé schválili navýšení prostředků na modernizaci sociální péče, na nové služby pro děti či seniory, nebo na posílení podpory v bydlení ohrožených rodin.

Rozpočtová kapitola na sociální a zdravotní služby mimo jiné obsahuje:

  • 395 mil na investice do sociální infrastruktury
  • 2 200 mil na provoz sítě sociálních služeb (čekáme na 1 700 mil dotaci státu)
  • 110 mil na granty pro adiktologické, prorodinné a preventistické služby
  • 110 mil na grantovou podporu zdravotních služeb
  • 546 mil na pražskou záchranku
  • 93 mil pro dvě městská zdravotnická zařízení

Díky Pavlu Vyhnánkovi a jeho týmu za několikaměsíční náročnou práci.

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných