Milena Johnová (Praha sobě): Proměna ústavů v komunitní zařízení

24. 03. 202220:30
Milena Johnová (Praha sobě): Proměna ústavů v komunitní zařízení
foto: Se svolením Mileny Johnové/Milena Johnová na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Radní hl. m. Prahy pro sociální oblast a zdravotnictví za Praha sobě na svém Facebooku 23. března k přeměně ústavní péče o děti v péči komunitní

Praha poskytne pět bytů pražským dětským domovům pro účely přeměny ústavní péče v péči komunitní a pro účely cvičného, startovacího a nově i sdíleného bydlení pro dospívající a mladé lidi opouštějící náhradní péči.

Od začátku svého působení na magistrátu se snažím systematicky podporovat menší i větší změny a projekty, které povedou k tomu, že se v Praze bude odebírat méně dětí z rodin (příkladem toho je tzv. doplňková síť sociálních služeb, která má za úkol dostávat rodiče s dětmi z ubytoven a azylových domů do běžného bydlení) a pokud se dítě z rodiny odebere, tak se dostanou do rodiny náhradní, která musí mít přístup k odborným službám a podpoře, aby péči o dítě zvládla (k tomu přispívá např. pražský dotační program v oblasti rodinné politiky, nebo jeden z připravovaných programů pražského Sociálního Nadačního Fondu).

I přes tyto snahy se ale desítky dětí dostávají do pražských ústavů. Mojí vizí je proto vedle ještě větší podpory prevence odebírání dětí a jejich umisťování mimo biologické rodiny i proměna ústavů v komunitní zařízení, tak jako se to povedlo v případě Centra Charlotty Masarykové, které dříve bylo klasickým ústavem a dnes funguje v bytech, kde se o skupinu čtyř dětí stará dvojice vychovatelů. K naplnění této vize pomůže právě i jeden z bytů, které město pronajme dětskému domovu Dolní Počernice (další byt k tomuto účelu poskytneme ještě tento rok a další byty na celkové dokončení transformace v příštích letech).

Další dva byty, které jsme toto pondělí na radě schválili, budou fungovat jako tzv. cvičné a startovací bydlení pro děti z dětského domova v Klánovicích. Pomohou jim vyzkoušet si samostatný život, což je něco s čím má mnoho mladých lidí po opuštění ústavní péče problémy.

Poslední dva byty, které jsme na radě schválili, budou fungovat jako tzv. sdílené bydlení a budou pro dospívající a mladé lidi po opuštění ústavní péče a pěstounské péče a také pro vysokoškolské studenty.

S touhle novinkou jsem přišla jednak proto, že sdílené bydlení pro tyto skupiny v Praze dosud neexistovalo, a jednak proto, že mi došlo, že více než polovina pražských dětí vyrostla v mimopražských ústavech a při návratu do Prahy neměla možnost levného bydlení. Ke cvičnému a startovacímu bydlení tito mladí lidé totiž nemají přístup, protože to vždy funguje pro klienty v daném dětském domově (v jejich případě tedy mimo Prahu).

V tomto roce Praha vyčlení pro účely sdíleného bydlení ještě mimimálně jeden byt (v záloze jich ale máme více). Každý ze tří prvních bytů má 3 pokoje, kdy ve dvou z nich budou žít mladí dospělí a v jednom student, kterého si vyberou podle sympatií (tak jak to běžně ve spolubydlení chodí).

Všichni mladí lidé budou moci čerpat podporu na vzdělávání a také jim bude nabídnuta podpora patrona či patronky od organizace Liga otevřených mužů a další odborná pomoc.

Za skvělou spolupráci moc děkuji řediteli DD Dolní Počernice, ředitelce DD Klánovice a kolegům Adamovi Zábranskému a Vítu Šimralovi.

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných