Milena Johnová (Praha sobě): Strategie podpory ohrožených dětí

18. 05. 202216:13
Milena Johnová (Praha sobě): Strategie podpory ohrožených dětí
foto: archiv Mileny Johnové/Radní pro sociální oblast Milena Johnová

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Radní hl. m. Prahy pro sociální oblast a zdravotnictví za Praha sobě na svém Facebooku 16. května k memorandu o spolupráci s Nadací J&T

Praha podepsala dohodu o spolupráci na podpoře ohrožených dětí a jejich rodin!

Dnes jsme na radě schválili memorandum o spolupráci s Nadací J&T. Zavazujeme se, že budeme společně připravovat strategii rozvoje systému podpory ohrožených dětí a jejich rodin na území hlavního města do roku 2030.

Praha má zájem modernizovat péči o ohrožené děti a v posledních dvou letech podnikla významné kroky. Cílem nové dohody je posílit strategickou roli Magistrátu hl. m. Prahy a definovat dlouhodobé cíle do roku 2030 včetně plánů, jak je realizovat.

Cením si rozvíjející se spolupráce hlavního města s Nadací J&T, protože Praze pomůže dohnat roky zpoždění v oblasti péče o ohrožené děti. Poté, co se nám podařilo naplno rozjet modernizaci kojeneckého ústavu na Zbraslavi, teď budeme pokračovat proměnou celého systému péče na spravovaném území. Znalosti a odborníci, které Nadace J&T Praze nabízí, je přesně to, co pro tento úkol potřebujeme nejvíce.

Předmětem dohody je zejména nabídka na využití znalostní základny nadace J&T v oblasti systémové modernizace péče o ohrožené děti, jejíž pomocí získá hlavní město personální kapacity k přípravě návrhu strategie rozvoje systému podpory ohrožených dětí a jejich rodin. Náklady spolupráce budou hrazeny ze strany Nadace J&T formou daru.

Spolupráce hlavního města a partnerů z řad expertních organizací přinesla pozitivní dopady již v minulosti, kdy v letech 2019 a 2020 byla díky spolupráci organizace Lumos a odboru sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy poprvé systematicky vyhodnocena situace dětí se zdravotním znevýhodněním umístěných k dlouhodobému pobytu v institucích ústavní péče na území Prahy nebo v zařízeních zřizovaných hlavním městem mimo území kraje.

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných