Ministerstvo vnitra pokračuje v podpoře Ukrajiny

29. 05. 202209:10
Ministerstvo vnitra pokračuje v podpoře Ukrajiny
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Ministerstvo vnitra

Vláda České republiky schválila další pomoc Ukrajině při záchraně a skladování vzácných archiválií a finanční dar pro ukrajinskou policii na nákup taktických brýlí.

V oblastech, které jsou na Ukrajině zasaženy válečným konfliktem s Ruskem, se objevil problém v podobě ohrožení cenných archiválií. Ty musí ukrajinští pracovníci přesunout do bezpečnější části země a zajistit jejich odborné uskladnění.

Jak informuje Ministerstvo vnitra České republiky ve své tiskové zprávě, poskytne Státní oblastní archiv v Praze spadající pod Ministerstvo vnitra, za tímto účelem Ukrajině sestavy regálů, které jsou speciálně navržené a přizpůsobené pro potřeby archivnictví.

„Každý stát si musí zachovat svou identitu, proto je důležité podpořit Ukrajinu i ve snaze o záchranu jejího archivního dědictví. Stále platí, že každá pomoc je důležitá a potřebná,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan.

Regálové sestavy byly v Česku připraveny k vyřazení, materiál má hodnotu 1,7 milionu korun. Dopravu na určené místo zajistí Hasičský záchranný sbor ČR. Dar je možné poskytnout díky vládní výjimce z tzv. trvalé nepotřebnosti pro stát.

Taktické brýle pro policii

Ministerstvo vnitra poskytne dále finanční dar ve výši 3,2 milionu korun Velvyslanectví Ukrajiny v ČR. Prostředky budou využity na nákup taktických brýlí pro Národní policii Ukrajiny. Dar bude poskytnut z Programu bezpečnostní a rozvojové spolupráce Ministerstva vnitra. Ukrajinská policie si potřebuje pořídit nové ochranné prostředky, protože jejich stávající zásoby musela odevzdat ukrajinské armádě.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných