Monika Shaw Salajová (SEN 21): 100 dní místostarostkou

23. 02. 202307:30
Monika Shaw Salajová (SEN 21): 100 dní místostarostkou
foto: Facebook Moniky Shaw Salajové/Monika Shaw Salajová

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Místostarostka Prahy 5 za hnutí SEN 21 na svém Facebooku 21. února bilancuje

Dnes jsme měli snídani s novináři v Portheimce o naší dosavadní práci na radnici. 100 dní v úřadě opravdu není mnoho, ale už je dobře našlápnuto v několika směrech. Tady je pár věcí, o kterých jsem mluvila.

Sociální oblast

Navýšila jsem sociální dotace o 20 %. Tyto dotace nebyly roky navýšeny a přitom neziskovky poskytují nenahraditelné sociální a zdravotní služby občanům Prahy 5.

Mám obrovskou radost, že se našel prostor pro novou dětskou skupinu v objektu „jesliček“ na Hřebenkách. Pro rodiny je to naprosto klíčová záležitost. Dělám vše pro to, aby byla otevřena v září 2023.

Vytváří se nové webové stránky Centra sociálních služeb na Praze 5. Současné webové stránky jsou přes 10 let staré a jsou naprosto nevyhovující. Je to jeden z důležitých kroků pro zlepšení informovanosti občanů o dostupných sociálních službách.

Našla jsem několik větších bytů, které jsou vhodné pro sociální bydlení. Bohužel větších bytů pro sociální účely máme jen jednotky a rodiny s dětmi nemá Praha 5 možnost důstojně ubytovat.

Domluvila jsem spolupráci sociálního odboru s neziskovou Patron Dětí, abychom společně pomohli co nejvíce dětem na Praze 5.

V souvislosti s uzavřením kontaktního centra Progressive jsme přijali řadu opatření. Byla posílena terénní práce, přispěli jsme Sananimu na nového komunitního pracovníka v oblasti Na Skalce. Dvakrát týdně také nabízí služby mobilní jednotka. Klíčový v této problematice bude postoj nového vedení Magistrátu k systémovému celopražskému řešení, na kterém budu maximálně spolupracovat. Jinak se nehneme. Na spolupráci jsem se již domluvila s radní pro sociální oblast na Praze 1.

Ve sportu

Navýšila jsem rozpočet na projekt Aktivní město, abych mohla zvýšit příspěvek rodičům na sportovní kroužky. V dnešní době je pro rodiny velmi těžké kroužky zaplatit.

Vyřešila jsem financování mimořádné dotace pro pomoc s úhradou energií sportovním klubům, které minulé vedení sice vyhlásilo, ale nebylo dokončeno včas.

Intenzivně řeším dočasné kluziště v Jinonicích s cílem ho otevřít na začátku příští sezóny v září 2023.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných