Monika Shaw Salajová (SEN 21): Budoucnost areálu Tellus v Košířích

19. 05. 202421:37
Monika Shaw Salajová (SEN 21): Budoucnost areálu Tellus v Košířích
foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz/Monika Shaw Salajová

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Místostarostka Prahy 5 za hnutí SEN 21 na svém Facebooku 15. května k areálu Tellus.

V úterý jsem vystoupila na Výboru pro územní rozvoj k poslední etapě projektu areálu Tellus developerské společnosti YIT. Touto výstavbou totiž zanikne v areálu Tellus tělocvična, kterou dnes provozuje Move studio 123. V této tělocvičně probíhá 46 hodin cvičení týdně a na pravidelné kroužky tam chodí až 136 dětí za pololetí. Probíhají tam pohybové kroužky od nejmenších dětí, přes teenagery a maminky až po seniory. Všechny lekce jsou za dostupné ceny a byla by to velká ztráta v oblasti sportu pro Košíře, pokud by tato tělocvična zanikla bez jakékoliv náhrady.

Požádala jsem výbor, aby schválil změnu územního plánu jedině za podmínky, že v nových bytových domech vznikne náhradní prostor pro cvičení a aby tento prostor získala v rámci kontribucí do majetku Městská část Prahy 5, která může cvičící sál pronajímat za rozumnou cenu. Jedině tak se zajistí, že se tam budou stále provozovat dostupné kroužky pro děti. Za komerční cenu, kterou by jistě developer jinak požadoval, není možné provozovat sportovní kroužky pro rodiny s běžným výdělkem.

Dále jsem podpořila návrh, aby v projektu vznikly i ordinace lékařů, protože v Košířích jsou rovněž naplněné kapacity jak pediatrů, tak praktických lékařů a zubařů.

V budově B má také pro přesnost vzniknout supermarket, se kterým počítal už původní projekt. YIT také koordinuje s MČ projekt nové školky OP Naskové, která se v místě také plánovala.

Výbor tomuto návrhu vyhověl a s developerem se bude o těchto bodech dál jednat. Jsem za to ráda, protože YIT má vůči místním velký dluh. Upřímně by se mi líbilo, kdyby občanské vybavenosti vzniklo na košířském kopci ještě víc. Bohužel všechny předchozí etapy byly v procesu ještě před schválením zásad o investičních příspěvcích developerů, a tak lze už jen apelovat na morální odpovědnost developera.

Po vydání příspěvku z Facebooku Moniky Shaw Salajové zaslala společnost YIT reakci, kterou vydáváme bez redakčních úprav. 

Developerská společnost YIT se v Praze 5 - Košířích chystá realizovat polyfunkční areál Tellus v těsném sousedství svých dvou již úspěšně dokončených rezidenčních komplexů Aalto Cibulka a Parvi Cibulka. V reakci na to, že Městská část Praha 5 podala podle společnosti YIT zcela nedůvodnou správní žalobu proti změně územního rozhodnutí k výstavbě v rámci areálu Tellus (o čemž Městská část Praha 5 informovala média 16. 5. 2024), považuje YIT za nutné poskytnout médiím své stanovisko níže. V něm stručně rekapituluje vývoj své spolupráce s MČP5 ohledně projektu Tellus od jejího počátku v roce 2018 až do současnosti. Uvádí také důvody, proč považuje aktuální přístup MČP5 za nekonzistentní a nekonstruktivní.

Společnost YIT začala projekt Tellus intenzivně připravovat již v roce 2019. V dosluhujícím průmyslovém areálu (kde dříve působily závody ZPA Košíře) je záměrem YIT postavit ve třech fázích několik menších bytových domů a také polyfunkční dům, jenž poskytne místním obyvatelům i potřebnou občanskou vybavenost, která v lokalitě Cibulky dosud velmi chybí.

YIT s MČP5 úzce spolupracovala od samotného počátku příprav projektu Tellus, aby byly uspokojeny i veřejné zájmy a potřeby občanů této lokality. Stejně jako v jiných částech Prahy, kde YIT úspěšně realizuje své projekty, se snaží městské části naslouchat a při výstavbě areálu Tellus zajistit veřejnou vybavenost, jež je pro místní obyvatele nejpotřebnější.

S ohledem na převládající rezidenční ráz lokality se YIT rozhodla zažádat o změnu územního rozhodnutí ve prospěch bytové funkce, kterou zde i vzhledem k dopravnímu a hlukovému zatížení považuje za vhodnější než výrobní a administrativní objekty. Navíc zdejší budovy ze 60. let již dosluhují a stávající provozy tak sídli ve zcela nevyhovujících prostorech. Developer do areálu navrhuje i prostory pro obchody a služby. Konkrétně jde o supermarket, který pokryje potřeby místních obyvatel (YIT již vede jednání s potenciálním provozovatelem), a také menší obchodní prostor u ulice Naskové. Součástí supermarketu bude i vybudování většího parkoviště (to může sloužit i pro parkování rodičů dětí ze sousední školky) a menšího zeleného náměstí. YIT také v průběhu jednání s MČP5 přislíbila vyhovět požadavkům na rozšíření občanské vybavenosti, přestože zkušenosti YIT z lokality ukazují, že potenciál využití komerčních prostor je zde velmi malý. (Pro upřesnění: v sousedním projektu Parvi Cibulka YIT vybudovala několik komerčních jednotek pro obchody a služby s jasnou funkcí: například prostor pro restauraci nebo bistro o ploše 190 m2, ale jeho majitel má aktuálně problém jej navrženým provozem obsadit. V Parvi Cibulka byl rovněž navržen a stavebně povolen víceúčelový sál se zázemím o velikosti 141 m2 pro setkávání a cvičení, nicméně vlastník této jednotky se rozhodl pro jiné využití. Naopak pekařství, které zde mohlo obratem fungovat a které místní obyvatelé chtějí, jeho provozovatel nemůže kvůli byrokracii povolovacího procesu zatím otevřít.)

YIT v průběhu přípravy projektu Tellus s MČP5 otevřeně a intenzivně komunikovala (zejména s místostarostou JUDr. Tomášem Homolou) a 7. 11. 2022 uzavřela smlouvu o spolupráci a koordinaci postupů při výstavbě nové mateřské školy „Slunéčko“ v ulici Naskové těsně sousedící s areálem, kterou plánuje Praha 5. YIT na základě této smlouvy poskytuje městské části a architektonické kanceláři KoOA, jež stojí za návrhem školky, maximální součinnost v projektové přípravě, aby výstavba mohla proběhnout v co nejkratší době. Objekt mateřské školy se má svou inženýrskou infrastrukturou napojit na nové sítě, které YIT vybuduje právě v rámci výstavby areálu Tellus. V rámci uzavřené smlouvy byla MČP5 také jednoznačně srozuměna s požadovanou změnou zmíněného územního rozhodnutí.

Přestože MČP5 byla s podobou změny územního rozhodnutí seznámena, což potvrdila uzavřením zmíněné smlouvy o spolupráci (navíc Magistrát hlavního města Prahy na základě odvolání městské části potvrdil rozhodnutí o změně ÚR), podala MČP5 správní žalobu proti této změně. Tím ovšem nejen porušuje uzavřenou smlouvu o spolupráci, ale paradoxně blokuje i výstavbu své vlastní mateřské školy.

Při opakovaném projednání záměru výstavby v areálu Tellus s vedením radnice byl ze strany MČP5 vznesen konkrétní návrh na doplnění služeb typu drobné kanceláře a ordinace lékařů. Výbor pro územní rozvoj ZMČ Prahy 5 po projednání záměru dne 14. 5. 2024 doporučil radě MČP5, aby tento návrh na doplnění projednala s developerem. K tomu se YIT ještě před podáním žaloby opět postavila vstřícně a zvažovala vybudování patra pro tyto prostory nad supermarketem. Nicméně při projednání na výboru vznikl ze strany radnice další požadavek na prostory pro tělocvičnu v rámci areálu Tellus. Ten YIT považuje za neopodstatněný a nelogický. MČP5 má totiž již delší dobu stavební povolení na výstavbu tělocvičny v ZŠ Beníšková.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že YIT přivede do lokality potřebnou vybavenost a že od počátku jedná s MČP5 maximálně konstruktivně a vstřícně. Marek Lokaj, generální ředitel YIT Stavo, komentuje současný stav: „Po celou dobu naší spolupráce s Městskou částí Praha 5 jsme byli vždy připraveni ke konstruktivnímu jednání. Velmi nás mrzí, že dochází k napadání řady povolení, smluv a dohod namísto hledání řešení, jež by přineslo užitek všem stranám. Těmito kroky městské části, které stojí spoustu času, zbytečné energie i nákladů, se jen oddaluje zahájení plánovaných staveb – včetně výstavby nové školky ze strany městské části, a tedy i jejich brzké dokončení. Vzhledem k podání žaloby ze strany MČP5 jsme nuceni zvážit své odstoupení od smlouvy o spolupráci z důvodu porušování smluvních ujednání. I přes všechny tyto překážky ze strany radnice z naší strany stále trvá ochota ke konstruktivním jednáním a diskusím o výstavbě. Chceme dojít k akceptovatelným řešením, která přinesou užitek místním obyvatelům.“

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných