Monika Shaw Salajová (SEN 21): Problémy Pětky řešíme na Magistrátu

02. 04. 202313:40
Monika Shaw Salajová (SEN 21): Problémy Pětky řešíme na Magistrátu
foto: Facebook Moniky Shaw Salajové/Monika Shaw Salajová

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Místostarostka Prahy 5 za hnutí SEN 21 na svém Facebooku 30. března k agendě adiktologických služeb.

Dnes jsem se společně se starostou vydala za panem Bohuslavem Svobodou. Zejména jsem s ním řešila agendu adiktologických služeb a protidrogové prevence, protože ta je nově plně v gesci primátora. Žádala jsem ho, aby se co nejdříve zasadil o fungující celopražskou síť adiktologických služeb, protože jinak se situace v Praze 5 dlouhodobě nezlepší. A jaký je současný stav?

Jak nejspíše víte, minulé vedení radnice dalo výpověď kontaktnímu centru pro drogově závislé Progressive o.p.s poblíž Klamovky v Praze 5. To ukončilo svoji činnost na konci roku 2022. Ze tří kontaktních center tak fungují v celé Praze pouze dvě centra. Dle analýzy Magistrátu hl. města Prahy by přitom mělo fungovat 9 kontaktních center s omezenou denní kapacitou. A to v Praze 1, Praze 2, Praze 4, Praze 5, Praze 7, Praze 8, Praze 9, Praze 10 a Praze 11. V současnosti fungují pouze dvě v Praze 5 a Praze 1. V Praze 5 je to Sananim z.ú., který sídlí Na Skalce.

Přijali jsme na konci roku řadu opatření, které mají za cíl minimalizovat rizika ohrožení veřejného zdraví a bezpečnosti. Strážníci Městské policie HMP a příslušníci Policie ČR posílili monitoring a hlídky, přispěli jsme na komunitního pracovníka Sananimu, který hlídá pořádek kolem kontaktního centra, rozšířily se terénní pěší a mobilní služby. Milan Vrkoč posílil úklid v ohrožených oblastech, zejména na Andělu a U Zvonu u ordinace pana dr. Síkory (o problematice přeprodávání substitucí napíšu brzo samostatný status).

Přesto je bohužel kontaktní centrum Sananim výrazně přetížené. Denně ho navštěvuje kolem 140 lidí. Důležitá je tady informace, že pouze 11 procent klientů kontaktního centra je z Prahy 5.

Je proto na čase, aby Magistrát hl. m. Prahy a ostatní městské části zpytovaly svědomí a přijaly kus odpovědnosti za drogovou problematiku v Praze, protože bez systémového řešení se situace zásadně a dlouhodobě nezlepší. Proto jsem apelovala na pana primátora, aby v této věci konal ve spolupráci s dalšími městskými částmi.

Pan primátor mi sdělil, že momentálně dává dohromady pracovní skupinu, která protidrogovou politiku bude koncepčně řešit. Jelikož si myslím, že hlas Prahy 5 by měl v této pracovní skupině zaznít, požádala jsem ho, abych mohla být do této pracovní komise zapojena. My jsme totiž připraveni se na systémovém řešení podílet.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných