Na sněm Aliance pro budoucnost miliardáře Sehnala dorazil prezidentský kandidát Diviš

25. 01. 202315:33
Na sněm Aliance pro budoucnost miliardáře Sehnala dorazil prezidentský kandidát Diviš
foto: Jan Svoboda, PrahaIN.cz/Sněm APB v Praze

Aliance pro budoucnost (APB), původní Občanská demokratická aliance, měla v úterý svůj sněm. Konal se v Praze v Čestlicích, které jsou spojeny s jejím předsedou, podnikatelem Pavlem Sehnalem. PrahaIN.cz byla na místě několik hodin.

Kromě klidné atmosféry jsme byli překvapeni také účastí, byť symbolickou, prezidentského kandidáta Karla Diviše. O žádné bližší spolupráci však řeč nebyla. Alespoň ne oficiálně.

Sněm v úterý schválil zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2021. Vloni se totiž žádný nekonal.

Následně účastníci zvolili Zdeňka Somra, Jiřího Kudláčka a Jiřího Bílka do předsednictva APB.

Sněm rovněž souhlasil „s aktivním zapojením“ Aliance pro budoucnost do voleb do Evropského parlamentu. Konat se budou v roce 2024.

Pohoštění bylo na vysoké úrovni. Foto: PrahaIN.cz

Hosté sněmu APB, předsedové Agrární demokratické strany, Strany konzervativní pravice (Michaela Rojtová) a hnutí Zdraví sport prosperita (Zdeněk Kubec), uvedli, že chtějí spolupracovat „v oblasti formování politiky České republiky ve prospěch jejich občanů“.

Celá akce se konala v poklidné atmosféře za přítomnosti zhruba padesáti delegátů.

Pohoštění bylo na velmi dobré úrovni a mezi účastníky jsme si všimli i bývalého poslance hnutí ANO Pavla Šrámka, zakladatele a předsedy Agrární demokratické strany.

Z vizí a tezí Aliance pro budoucnost:

(redakční výběr)

  • Na městech i krajích již delší dobu funguje systém kontroly přijímaného rozpočtu a jeho čerpání všemi politickými kluby jak koalice, tak opozice, což zaručuje korektní plánování i čerpání. Veřejné zakázky i provozní rozpočet jsou pod drobnohledem kontrolních orgánů několika stupňů.
  • Rozdíl mezi těmi, kteří kvalitně plánují a postupně budují a těmi, co neustále kupují hlasy voličů za nesplnitelné sliby při drancování státního rozpočtu, bude v budoucnu ovlivňovat nás všechny.
  • Jsou vypisována výběrová řízení v nesouladu se zákonem o státních zakázkách a legislativa je pro svoji neprůhlednost stále více obcházena.
  • APB neslibuje. Situace vyžaduje zpracovat analýzu skutečného stavu věcí a začít jednat, nastavit otevřeně pravidla a zvolit směr postupné ekonomické nápravy. Nic není a nebude hned.
  • Úsporná státní správa s kontrolou výdajů na všech stupních.

zdroje: APB, webové stránky

 

Ze sněmu. Foto: PrahaIN.cz

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných