Není Pirát jako Pirát. Zákulisí politické bitvy na Praze 11, která vede až na Magistrát

14. 02. 202206:00
Není Pirát jako Pirát. Zákulisí politické bitvy na Praze 11, která vede až na Magistrát
foto: Se svolením Ladislav Kos ml. (stejně jako ostatní obrázky v článku)/Snímek ze zastupitelstva na Praze 11; ilustrační foto

„To je dobře, že jste práci pro občany nevzdali. Není Pirát jako Pirát, teď si to lidé uvědomí,“ napsal na svém Facebooku Martin Farmačka, zastupitel za HPP 11. Proč začínáme Facebookem? To je jednoduché. Většinu informací o prakticky nefungujícím vedení radnice, sporech mezi zastupiteli i v radě, plus kuriózním rozštěpení Pirátů v této městské části máme právě ze sociálních sítí - a na něj právě narážel ve svém facebookovém příspěvku pan Farmačka... A to jsme oslovili všechny zúčastněné a prostudovali pečlivě 12 čísel radničního časopisu Klíč. Výsledek? Jen o trochu větší než malé množství informací. A ten Facebook.

K událostem politickým jsme se dostali díky kauze ALS (Areál ledových sportů), která se jeví coby podobný průšvih, jako byla svého času Nová Palmovka. Protože tuto kauzu dlouhodobě sledujeme, více ZDE, nemohli jsme si nevšimnout zuřící války na radnici Prahy 11.

Mimochodem, městská část Praha 11, tvořená katastrálními územími Chodov a Háje (v letech 1990 – 94 se nazývala Praha-Jižní Město; její velkou část zaujímají sídliště Jižní Město I. a Jižní Město II., lidově se jim říká Jižňák nebo Jižák) je jedno z nejhustěji zalidněných míst v Česku.

Maily, maily, maily

Komu všemu? Pirátům na radnici Prahy 11, v čele se starostou Jiřím Dohnalem (tomu píšeme opakovaně, a bezúspěšně i kvůli kauze ALS). Jde o již zmíněného Jiřího Dohnala, člena rady Mgr. Martina Dušku a zastupitele Josefa Kocourka, Mgr. Jana Mejsnara, Ph.D., Mag. Martina Muzikanta, Ph.D. a zastupitelku Mgr. Zuzanu Ujhelyiovou. To je jen první část Pirátů, od nichž se odtrhli Michaela Al-Ali Poláková a Ladislav Kos mladší (respektive, na podzim byli z klubu Pirátů na Praze 11 vyloučeni), a tak v lednu, spolu se Zeleným Michalem Veselským založili… další klub Pirátů. (Oslovili jsme též Mikuláše Ferjenčíka, co na to vedení Pirátů – očividně nic, protože se, stejně jako šest „těch prvních“ Pirátů vůbec neobtěžoval / i odpovědět).

Podle stanov České pirátské strany musí být ctěny pravidla subordinace a vyšší vedení nemůže zasahovat do dění v místní organizaci. „O průběhu a vývoji událostí své kolegy na Magistrátu pravidelně informuji,“ sdělil pro PrahuIN Pirát Ladislav Kos mladší z nového politického klubu.

Jaké důvody vedly k této „pirátské válce“?

Rozpočet, ubytovna Sandra a ALS

„Založením klubu chceme přispět k efektivnějšímu fungování jednání zastupitelstva a vzájemné komunikaci, která povede k vyřešení záležitostí, kterými jsou zejména: rozpočet MČ Praha 11 na rok 2022, rekonstrukce ubytovny Sandra a stabilizace společnosti AR Delta a.s. (tak se jmenuje společnost, založená pro výstavbu ALS – pozn. red.). V odpovědi na Vaši otázku, jak došlo k rozdělení názorových proudů, tedy spíše zní, že nedošlo k rozdělení, nýbrž ke sjednocení a částečné konsolidaci již několik měsíců poměrně nevýhodně fragmentované situace v zastupitelstvu. Vyjádření jednotlivých členů uvádíme zvlášť, protože evoluce každého z nás je trochu odlišná,“ uvedl svou odpověď nový politický pirátský klub. 


Z Facebooku

Zastupitelé Ladislav Kos ml. (Piráti), Michal Veselský (SZ) a Michaela Al-Ali Poláková (bez PP) byli umístění na kandidátní listině České pirátské strany v komunálních volbách v roce 2018. Zastupitel Ladislav Kos byl zvolen přímo, na ostatní dva přešel mandát jako na náhradníky po odstoupení několika jejich předchůdců. Ladislav Kos ml. se s kolegy v místní organizaci dostal do názorového střetu prakticky ihned po volbách, když se Piráti spojili s ANO, ODS a TOP-STAN.

Z Facebooku

A jediný člen strany Pirátů mezi touto trojicí, Ladislav Kos mladší (v zastupitelstvu také sedí jeho otec, senátor Ladislav Kos starší) k tomu řekl: „Nesouhlasil jsem se vstupem do této koalice, ve které byli i některé kontroverzní figury z minulých vlád, které jsme měli jasně „zakázané” v rámci předvolební strategie. V rámci hlasování na ZMČ jsem konstruktivně podporoval drtivou většinu Radou předkládaných návrhů (statisticky kolem 95 %). Kolegům však vadilo, že podporuji některé opoziční návrhy, které jsem sám osobně považoval za nekonfliktní a přínosné pro občany Prahy 11, např. zákaz hazardu nebo vysazování stromů. Bohužel, vyhrocená politická situace mezi subjekty na Praze 11 nedovolila žádnému návrhu z řad opozice projít ani do řádného programu jednání - až tak hluboké příkopy na Praze 11 existují."

Nejistých devět hlasů a tlak z Magistrátu

A Ladislav Kos mladší pokračuje: „Koaliční strany požadovaly rekonstrukci rozložení (placených) funkcí, protože kvůli mému hlasování nedodával pirátský klub zastupitelů vždy zaručených devět, ale občas jen osm hlasů. Tlaky na mé dobrovolné odstoupení (vzdání se mandátu zastupitele) v letech 2019-2021 přicházely po vlnách, a to jak v rámci místní organizace, tak i z kanceláří Magistrátu. To si vysvětluji tím, že straničtí kolegové chtěli zajistit podporu starosty Jiřího Dohnala. Pirátští starostové a radní byli tou dobou kvůli různým mocenským převratům na městských částech odvoláváni (Praha 1, Praha 4, Praha 5). Definitivní rozhodnutí o vyloučení z klubu udělali místní členové zastupitelského klubu (6 hlasů) ale až na podzim 2022 v době po parlamentních volbách, když už koalice na Praze 11 oficiálně několik měsíců fakticky nefungovala (vypovězena ODS a ANO). Rozhodně jsem v té době už nemohl být destabilizačním elementem. Pravděpodobně se jednalo o důsledek impulzivního jednání motivovaného osobními animozitami kombinované s dlouhodobou strategickou neprozíravostí předsedy zastupitelského klubu, Martina Muzikanta.“

Ladislav Kos ml.

V klubu jsem byla ani ne dva týdny

„Zastupitelkou jsem se stala 15. dubna 2021, do zastupitelského klubu jsem byla přijata až  kolem 20. října 2021 a následně vyloučena 1. listopadu 2021, tedy po necelých dvou týdnech, z důvodů, které jsem pochopila jako: občasná podpora konstruktivních občanských (nepolitických) návrhů opozice, nepodepsání textu koaliční smlouvy, která nebyla právně závazná a v té době již vypovězena dvěma subjekty (ANO a ODS), ke které jsem se předtím jako nečlenka zastupitelského klubu nemohla jménem klubu legitimně zavázat,“ přidala svůj komentář Michaela Al-Ali Poláková.

A pokračovala: „Dále potom za podporu svolání mimořádného zasedání zastupitelstva ve snaze řešit blížící se kritickou situaci ve společnosti AR Delta a.s., jejíž pozdější vývoj dal mé tehdejší předvídavosti za pravdu, za návrh zařazení bodu aktualizace stanov společnosti AR Delta a.s. a za zdržení se hlasování ve věci prodeje podílu ve společnosti AR Delta a.s., který vzešel z pléna. Paradoxně můj kolega Ladislav Kos ml. v tomto bodě hlasoval s klubem, a přesto byl také vyloučen. Stojí za povšimnutí, že stejně jako já nakonec nehlasoval dne 31. 1. 2022 předseda zastupitelského klubu, pan Martin Muzikant. Na mou tehdejší argumentaci konfliktem zájmů, ke které se dostaneme určitě později, nebyl brán zřetel. Přijala jsem situaci, že budu nadále pracovat jako nezařazená zastupitelka a snažit se prosazovat pirátský program z této pozice až do konce volebního období. Pozdější události, ke kterým došlo za pár měsíců, tomu ale chtěly jinak."

Klíč k určování Pirátů?

Praha 11 vydává svůj radniční časopis Klíč. Tam jsme doufali najít též nějaké vyjádření, kterých se nám nedostalo, když jsme většinový klub Pirátů oslovili přímo. Po prostudování všech čísel za rok 2021 se starosta - kromě relativně krátkého editorialu (kde mluví převážně o investičních akcích Prahy 11, počasí a akcích) v časopisu příliš nevyjadřuje. K ALS na příklad nenapsal nic, o pirátském rozkolu ani čárka.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných