Nikol Marhounová (Piráti): První ze série workshopů na téma duševního zdraví

21. 04. 202421:22
Nikol Marhounová (Piráti): První ze série workshopů na téma duševního zdraví
foto: Piráti/Nikol Marhounová

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Místostarostka Prahy 3 za Piráty na svém Facebooku 19. dubna k workshopům na téma duševního zdraví.

Včera jsem měla, spolu s naším Sociálním odborem, tu čest pořádat první ze série workshopů na téma duševního zdraví. Díky moc všem za účast a přípravu:

Včera se v kulturním centru Vozovna při workshopu na téma duševní zdraví sešly organizace, které poskytují služby péče o duševní zdraví, organizace, které je poptávají, a také sociální i školský odbor městské části. Řešili jsme, jaké jsou problémy v této oblasti a jaké vznikají bariéry ve zlepšování služeb, ale i to, co se daří, a jak by mohl vypadat ideální stav.

Sesbírané podněty a výstupy budeme ještě dále zpracovávat, abychom mohli postupovat smysluplně podle ucelené koncepce, ale již teď jsou jasné první kroky, které v této oblasti učiníme:

  • budeme dále hledat možnosti navýšení kapacit městské části v oblasti klinické psychologie, psychiatrie a psychoterapie,
  • s prevencí zaměřenou na duševní zdraví začneme už u těch nejmenších, tedy v mateřských školách,
  • zlepšíme meziodborovou spolupráci v rámci úřadu městské části,
  • zaměříme se na destigmatizaci péče o duševní zdraví,
  • budeme vyvíjet tlak na Ministerstvo zdravotnictví, aby došlo k urychlenému ukotvení psychoterapie v legislativě a aby bylo navýšení množství prostředků určených ve státním rozpočtu na péči o duševní zdraví,
  • nadále budeme prohlubovat vzájemnou spolupráci jednotlivých aktérů působících na naší městské části.

Již 14. května navážeme v Atriu na Žižkově dalším workshopem, kde se potkáme se zástupci dalších pražských městských částí, se kterými si vyměníme příklady dobré praxe a pokusíme se nalézt možnosti společného postupu ve zlepšování kvality služeb. Moc děkujeme všem zapojeným organizacím, neméně pak společnosti Gov Lab, která nám pomáhá s organizací těchto akcí.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných