ODS Praha 10: Barča je naše, Praze jí nedáme

08. 02. 202219:30
ODS Praha 10: Barča je naše, Praze jí nedáme
foto: KD Barikádníků/Kulturní dům Barikádníků

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY ODS pro Prahu 10 na svém Facebooku 7. února ke KD Barikádníků

S ohledem na to, že se v poslední době množí dotazy na budoucí osud „Barči“, sdělujeme následující.

ODS Praha 10 odmítá převedení objektu KD Barikádníků na hl. m. Prahu a jeho pronajmutí divadlu Minor (případně jinému subjektu vybranému Magistrátem). ODS Praha 10 jednoznačně prosazuje ponechání objektu v majetku naší Městské části, jeho celkovou rekonstrukci a zachování stávajícího způsobu využití, včetně navázání na dosavadní programovou skladbu.

Jaké důvody nás k tomuto postojí vedou?

KD Barikádníků, neboli „Barča“, je objekt postavený těsně po druhé světové válce mezi roky 1945–1946, a to svépomocí ze strany účastníků pražského povstání z Prahy 10. Původně provizorní kulturní zařízení se nakonec stalo zařízením trvalým a přečkalo až do dnešních dnů. Navíc se stalo místem z řady důvodů doslova legendárním. Zcela jistě i díky tomu, že za minulého režimu se zde konala řada kulturních akcí, které toho s kulturou tehdy tzv. „oficiální“ neměly příliš mnoho společného.

Je pravdou, že „Barča“ se postupem času dostala do velmi špatného technického stavu. Tento stav by však neměl být v žádném případě řešen tím, že se naše Desítka Barči „zbaví“ a převede ji na hlavní město Prahu. Pokud by se tak stalo, zcela ztratíme kontrolu nad využitím tohoto prostoru. Dle dostupných informací by totiž převedení na hl.m Prahu znamenalo zrušení veškerého dosavadního programu s tím, že do prostor by byla umístěna pobočka divadla Minor, které sídlí na Praze 1.

Bez ohledu na to, za jakým účelem by divadlo Minor (nebo kterýkoliv jiný provozovatel vybraný Magistrátem) prostory Barči skutečně využívalo, znamenal by tento krok nevratný zánik veškerých dosavadních akcí, které se na Barče konají.

Jakkoliv na Desítce podporujeme divadla jako důležitou součást kultury (Kino VZLET, Strašnické divadlo a jiné) jsme přesvědčeni, že prostor na území Desítky má mít i kultura jiná, než právě ta divadelní. Koncerty, ať již rockové či jiné, burzy, zábavy, tančírny a tance pro veřejnost, besedy, divadla pro děti, setkávání osad, apod. To vše tvoří neoddělitelnou součást Barči a kultury na Desítce obecně, kterou v žádném případě nechceme nechat zmizet.

S ohledem na výše uvedené uděláme vše co bude v našich silách pro to, aby se legendární „Barča“ dočkala rekonstrukce a aby kultura na naší městské části nepřišla o takto významný prvek, který nabízí možnosti vyžití velkému množství obyvatel Prahy 10.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných