Ondřej Martan (ODS): Trubky v zemi. Nejsou vidět a utratí se za ně majlant

13. 05. 202321:36
Ondřej Martan (ODS): Trubky v zemi. Nejsou vidět a utratí se za ně majlant
foto: Facebook Ondřeje Martana/Ondřej Martan

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Starosta Městské části Praha-Běchovice za ODS na svém Facebooku 10. května k hlavnímu kanalizačnímu sběrači.

Stoka H

Nejméně oblíbenými stavbami všech starostů bývají trubky v zemi. Nejsou vidět a utratí se za ně majlant.

Stoka H, tedy hlavní kanalizační sběrač připojující Běchovice na ústřední čistírnu odpadních vod, by toho mohla být ukázkovým příkladem.

Cca 140 milionů Kč a na povrchu z ní uvidíte ve finále zhruba kilometr a půl dlouhou cyklostezku a pár kanalizačních poklopů. Tedy nic, u čeho se můžete hezky vyfotit... žádné kytičky, lavičky apod.

A přeci. Stoka H je pro Běchovice, ale i Dolní Počernice veledůležitou stavbou. Krom možnosti zrušit již zcela přežitou místní čistírnu odpadních vod jde také o obrovský posun v čistotě našich potoků (přečištěná voda se již nebude vypouštět do Rokytky).

Zásadní pro Běchovice bude také zrušení omezení výstavby, se kterým jsme se setkávali posledních 10 let pokaždé, když jsme chtěli například přistavět školu nebo nový pavilon Sociálních služeb Běchovice.

Stavba bude probíhat v dalších 24 měsících. Cca 3/5 budou provedeny mikrotuneláží a zbytek otevřeným výkopem. Po dvou letech bude krom hotové kanalizační stoky hotova i cyklostezka propojující nově Běchovice od stávající ČOV směrem k dálničnímu mostu u Počernického rybníka.

Poklepu na základní kámen se zúčastnil radní pro investice Hlavního města Prahy Michal Hroza, starosta Dolních Počernic Zbyněk Richter a generální ředitel zhotovitelské firmy Čermák a Hrachovec (foto by Petr Vich).

Přeji všem, aby stavba probíhala zdárně, bez komplikací a v termínu.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných