Ondřej Prokop (ANO): Chybí předmět, termín, nechybí ambiciózní hesla

14. 05. 202220:30
Ondřej Prokop (ANO): Chybí předmět, termín, nechybí ambiciózní hesla
foto: Se svolením Ondřeje Prokopa/Ondřej Prokop

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Člen zastupitelstva hl. m. Prahy a Městské části Praha 11 za ANO ke schválení Smlouvy o zajištění služeb kompetenčního centra digitalizace procesů, agend a jejich robotizace

Pražští radní opět bez diskuze a jednohlasně schválili Smlouvu o zajištění služeb kompetenčního centra digitalizace procesů, agend a jejich robotizace. Název zní honosně a na první pohled by si čtenář mohl říct: To je dobře, zase budeme o něco modernější město. 

Při hlubším zkoumání a znalosti problematiky však přijdete na to, že není vůbec jasné, co navrhované centrum má dělat a de facto se jedná pouze o vyvedení provozních prostředků do OICT. 

Ve smlouvě chybí předmět i jasný termín. Nechybí ale ambiciózní hesla, že základním cílem je zajistit provozní a rozvojové potřeby HMP atd. Co to ale v praxi má znamenat?

Celý navržený tisk, který radní schválili, je z mého pohledu povrchní a k ničemu nezavazující, motá páté přes deváté. Ve výsledku to bude Pražany hodně stát, ale nic z toho nevznikne. 

Téma robotizace a digitalizace jsou obecné floskule pro velmi široké spektrum plnění. Navíc nevíme, zda Operátor ICT má k tomuto již uzavřené další smlouvy a objednávky či bude je při současné situaci na trhu vůbec schopen uzavřít?

Odstrašujícím příkladem podobného projektu je Portál Pražana, který je ve výsledku jen předraženou hračkou, kterou nikdo moc nepotřebuje ani nevyhledává. Nebo zakázka pro OICT na grantový systém pro dotace na kulturu, který nebyl v létě 2021 dodán včas a dodnes není funkční.

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných