Ondřej Prokop (ANO): Zmatečné, nekoordinované. Vláda i Hřib selhávají

17. 03. 202211:54
Ondřej Prokop (ANO): Zmatečné, nekoordinované. Vláda i Hřib selhávají
foto: Se svolením Ondřeje Prokopa/Ondřej Prokop

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Člen zastupitelstva hl. m. Prahy a Městské části Praha 11 za ANO na svém Facebooku 16. března k ukrajinským uprchlíkům a přístupu státu

Koordinace přílivu uprchlíků ze strany státu zcela selhává. Zmatečné a nekoordinované je i finanční, materiální či metodické zabezpečení od vlády směrem ke krajům. Nejhorší situace je v hlavním městě, kde největší tíha dopadá na vedení jednotlivých městských částí.

Je zcela nezbytné, aby stát vytvořil centrální evidenci uprchlíků, zavedl systém, podle kterého se uprchlíci budou přerozdělovat rovnoměrně a spravedlivě mezi všech 14 krajů. A zároveň musí vláda vytvořit pro soukromý sektor takové podmínky, aby získal motivaci pokrýt část ubytovací kapacity. Ideálním řešením by byl příspěvek minimálně 300Kč na osobu a den (asociace hoteliérů požaduje 500 Kč).

Musíme se snažit o efektivní komunikaci a spolupráci mezi magistrátem a městskými částmi. Ta zatím absolutně selhává. Primátor Hřib pouze nahání na této tragické situaci své politické body, místo aby předával metodické pokyny starostům městských částí.

Výstavba uprchlických táborů na území hlavního města je až krajním řešením. Je nutné zahájit jednání se zástupci asociací sdružující ubytovatele včetně digitálních platforem.

Vedení hlavního města nesmí zapomínat ani na některé z Pražanů, kteří se kvůli zdražování mohou ocitnout na hranici chudoby. Do ohrožené skupiny patří hlavně senioři, rodiče samoživitelé nebo lidé se zdravotním postižením.

Zásadním problémem jsou finance. Primátor Hřib většinu agend spojených s ubytováním a začleněním do systému (vzdělání, hledání práce) hodil na starosty městských částí. Mnohé městské části však mají po 2 letech koronavirové pandemie zcela vyčerpané rezervy a nemají z čeho tyto náklady krýt.

Proto hnutí ANO bude na nejbližším zastupitelstvu navrhovat okamžité uvolnění prostředků pro městské části na zvládnutí vlny válečných uprchlíků. Budeme navrhovat, stejně jako to bylo v době koronaviru, částku 300 Kč na obyvatele městské části. Tím bude zajištěno spravedlivé odstupňování dotace podle velikosti jednotlivých městských částí.

Chceme vytvořit transparentní platformu, kde budou k dispozici informace o počtu a rozdělování uprchlíků, uvolnit dotace pro jednotlivé městské části v závislosti na jejich velikosti, které mohou být použity přímo na náklady v oblasti předškolního a základního vzdělávání.

V tuto chvíli máme rozpracovaný plán pro zvládnutí uprchlické vlny v Praze, který předložíme na zastupitelstvo 24. března a věříme, že si získá podporu napříč politickým spektrem, především kvůli zoufalé situaci na mnoha městských částech.

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných