Ondřej Rut (Zelení): MČ Praha 3 je v kritické situaci, zvyšuje nájmy

04. 02. 202321:30
Ondřej Rut (Zelení): MČ Praha 3 je v kritické situaci, zvyšuje nájmy
foto: Facebook Ondřeje Ruta/Ondřej Rut

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Místostarosta Městské části Praha 3 za Zelené na svém Facebooku 2. února ke zvýšení nájemného v obecních bytech

Praha 3 zvýší nájemné o 20% v obecních bytech se smlouvami na dobu neurčitou.

Situace na trhu s nájemním bydlením je kritická, tržní ceny v centrální Praze se aktuálně pohybují kolem 400 Kč/m2/měsíc. Starousedlíci v bytech MČ Praha 3 se smlouvou na dobu neurčitou platí aktuálně v naprosté většině případů 115 Kč/m2/měsíc. Standardní výše nájemného u nově uzavíraných smluv na dobu určitou v režimu podporovaného bydlení je přitom v Praze 3 na úrovni 145 Kč/m2/měsíc.

Vzhledem ke kritické finanční situaci MČ Praha 3 jsme se rozhodli po čtyřech letech znovu přikročit ke zvýšení nájemného o 20%, a to pouze u nájemních smluv uzavřených na dobu neurčitou. Dotkne se to dvanácti stovek domácností. Naprostá většina starousedlíků bude po navýšení platit 137 Kč/m²/měsíc, což je asi třikrát méně než cena obvyklá. Měsíční nájem středně velkého bytu o 60 m2 tak vyjde na 8220 Kč. K navýšení přitom dochází pouze u smluv, kde cena nájemného po zvýšení nepřesáhne 250 Kč/m²/měsíc. Správcovská společnost (SZM) začne během února rozesílat dotčeným nájemníkům dopisy s návrhem na zvýšení nájmu. Postupovat budeme přesně v dikci občanského zákoníku (§ 2249).

Praha 3 vlastní a spravuje celkem 1883 bytových jednotek. Dvanáct stovek z toho jsou staré smlouvy na dobu neurčitou, zbytek nájemní smlouvy v režimu podporovaného bydlení pro osoby znevýhodněné na trhu s bydlením, samoživitele, seniory (vč. bytů v domech s pečovatelskou službou). Další část tvoří byty pronajaté komerčně v aukci.

Celkový roční výnos z nájemného se pohybuje kolem 135 mil. Kč. Tyto prostředky MČ Praha 3 vrací zpět do údržby, oprav a rozšiřování bytového fondu, zdaleka přitom na to nestačí. Drobné běžné opravy vyjdou ročně kolem 20 mil. Kč, obdobnou částku investuje Praha 3 do velkých investičních oprav uvolněných bytů. Obrovské prostředky pak putují do oprav starých panelových domů, které jsou v katastrofálním technickém stavu, aktuálně jsou v běhu rekonstrukce bytových domů Táboritská 22-26 (za 315 mil. Kč), Kubelíkova 60-66 (186 mil. Kč) a Husinecká 9 (80 mil. Kč). Ano, splácíme tím velký dluh z minulosti.

Finanční situace městské části se velmi zhoršila, zejména v důsledku stoupajících cen energií (odhadem zaplatíme o 100% / 20 mil. Kč více za energie než loni). Z debat o přípravě rozpočtu MČ na tento rok vyplynula nutnost propouštět zaměstnance.

Zvýšení nájemného je proto nevyhnutelné. Domácnosti, které se dostanou do finančních problémů s úhradou svých životních nákladů, se mohou obracet na naše Kontaktní místo pro bydlení (po a st, 8-12, 13-18 hod, Havlíčkovo náměstí 11, 1. patro, 222 116 575), kde jim poskytneme základní poradenství při řešení situace, případně získání sociálních dávek na bydlení.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných