Ondřej Rut (Zelení): Mimořádná péče o stromy v Baranově ulici

12. 11. 202307:29
Ondřej Rut (Zelení): Mimořádná péče o stromy v Baranově ulici
foto: Facebook Ondřeje Ruta/Ondřej Rut

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Místostarosta Městské části Praha 3 za Zelené na svém Facebooku 8. listopadu k péči o stromy.

V Baranově ulici se opravují chodníky s péčí o stromy, jejíž úroveň je u nás naprosto bezprecedentní. Po odkrytí původního chodníku byly těsně pod povrchem odhaleny kořeny stromů. Dříve by se překážející kořeny jednoduše odřezaly a stromy nechaly odumřít. Tady byl zvolen zvláštní, původně nepředpokládaný postup, který zajistí ještě lepší budoucí prosperitu stromů. Práce se kvůli tomu sice zdržely, ale zachování stromů za to rozhodně stojí. Letos mělo být hotovo po obou stranách bloku mezi Lucemburskou a Křišťanovou, nakonec se stihne jen čtvrtina a zbytek se dokončí příští rok.

Stromy byly původně vysazeny do malých výsadbových jam v prostředí extrémně zhutněné jílovité zeminy. Kořeny proto neprorůstají do hloubky a rostou těsně pod povrchem chodníku, kde mají přístup k vodě a vzduchu. Tím zvedají chodník, který praská a vlní se. Za zničený chodník může do velké míry právě v minulosti špatně založené stromořadí. V Baranově bylo po odhalení kořenového systému stromů a provedení tahových zkoušek rozhodnuto, že se nevyhneme pokácení dvojice stromů. Nový chodník šlo oproti původnímu sice posadit o trochu výš, hlavní nosné kořeny těchto stromů se však nacházely stále nad úrovní chodníku. Kořenový systém všech stromů byl šetrně odkryt tzv. pneumatickým rýčem. Zjistilo se, že kořenům nezbude než si prorážet cestu těsně pod zemí, protože neměly k dispozici prakticky žádný prokořenitelný prostor.

Mezi stromy proto byla vykopána podzemní rýha o šířce 1 m a hloubce 80 cm, která byla dosypána vhodným substrátem pro dobré prokořeňování stávajících i nových stromů. Ty budou dosazeny ještě během tohoto měsíce. Výrazně zlepšen bude také přístup stromů k vodě. Dešťová voda je sváděna do jemně vyspádovaného žlábku, který přivádí vodu do stromových mís (rabat), která budou na závěr zakryta speciální štěrkomlatovou směsí. Nově vytvářené stromové mísy (rabata) jsou vždy větší, než byla ta původní. U některých stromů jsou ještě dále zvětšena opět kvůli kořenovému systému, který je uložen na širokém prostoru tak vysoko, že by nebylo možné prostor předláždit. Novinkou zde bude umístění nového pražského mobiliáře ochraňujícího prostor stromových mís proti najíždění automobilů do prostoru kritické kořenové zóny.

Díky za práci a péči oddělení správy zeleně TSK Praha! Ukázalo se, že je možné opravovat chodníky a zároveň chránit původní stromy.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných