Ondřej Rut (Zelení): Smlouva na projekt EPC je pro MČ výhodná

10. 12. 202206:31
Ondřej Rut (Zelení): Smlouva na projekt EPC je pro MČ výhodná
foto: Facebook Ondřeje Ruta/Ondřej Rut

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Místostarosta Městské části Praha 3 za Zelené na svém Facebooku 7. prosince ke smlouvě na projekt EPC

Pokusy o skandalizaci jsou logickou a očekávatelnou metodou opozice. Účinná kombinace je podání trestního oznámení a využití medií ochotných psát o všem, co smrdí a zvyšuje sledovanost.

Smlouva na projekt EPC (energetické služby se zaručeným výsledkem) se společností ENESA je pro městskou část výhodná. Spekuluje se o tom, že mohla být ještě výhodnější a bohužel kolem toho padlo i politicky motivované trestní oznámení paní bývalou zastupitelkou a radní Janou Belecovou. Já osobně jsem toho názoru, že nevýhodné bylo ze strany paní Belecové naopak zadání analýzy na tento projekt za téměř 800 tis. Kč od společnosti Fosotra, která se jinak projekty EPC vůbec nezabývá.

Pár slov k tomu, jak je projekt nastaven. Podle smlouvy s ENESA v roce 2014 instalovala tato společnost na své vlastní náklady na 13 objektech městské části zařízení (zejména nové kotle a systémy regulace teploty v učebnách) v hodnotě 48,5 mil. Kč (vč. DPH). ENESA zároveň garantovala městské části úspory na energiích v hodnotě 6,8 mil. Kč ročně po dobu 9 let. Dosažení těchto úspor je předmětem každoročního vyhodnocení. Městská část pak po dobu trvání projektu (do roku 2023) provedení základních opatření splácí v ročních splátkách. Principem projektů EPC je přitom vždy to, že výše dosažené úspory je vyšší než cena za provedení opatření, resp. roční splátka. Každoročně se proto prokazuje, že projekt je pro MČ výhodný. Riziko za nedosažení garantované úspory je na straně ENESA, tzn. pokud by úspory dosaženo nebylo, náklady nese ENESA.

MČ Praha 3 si tímto projektem EPC vlastně dokázala bez vynaložení vlastních finančních prostředků zajistit obnovu zastaralých kotelen, které bychom jinak tak jako tak museli zaplatit. Druhotně došlo k významnému snížení emisí skleníkových plynů a našeho příspěvku ke změnám klimatu. Abychom si byli jistí, že vše běží podle zákona a podle smlouvy, objednali jsme pro rozptýlení všech pochybností další analýzu od AK Frank Bold a PORSENNA, která se vyrovnává se závěry předchozí analýzy od Fosotry. Doporučení Fosotry se neukazují jako důvodná a předpokládám, že výsledkem jednání, která stále probíhají bude i schválení všech dosud neschválených průběžných vyhodnocení úspor za poslední tři roky.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných