Patnáctka náš domov: Zlepšujeme informovanost o školkách

25. 05. 202407:33
Patnáctka náš domov: Zlepšujeme informovanost o školkách
foto: Facebook Patnáctka náš domov/Patnáctka náš domov

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Politické uskupení Patnáctka náš domov na svém Facebooku 22. května k informačním šablonám týkajících se mateřských a základních škol.

Naše členka Jana Brádková již téměř před rokem začala na komisi školství předkládat návrh na informační šablony týkající se mateřských a základních škol. Tyto souhrnné přehledy by měly rodičům dětí, kteří se chystají do školek a škol, poskytnout na jednom místě, tj. webu městské části, základní informace a usnadnit jejich orientaci v těchto institucích.

Členové komise měli možnost návrhy Jany Brádkové připomínkovat a upravovat, někteří toho nevyužili, jiní byli rovnou proti. Na pondělní komisi konečně došlo k tomu, že členové měli k závěrečné podobě šablon zaujmout postoj. Rozpoutala se diskuze, během níž někteří neviděli šablony pro ZŠ jako přínos a navrhovali jejich odložení.

Proti přijetí šablon pro školky nebyl takový odpor, a tak byly hlasy členů komise z řad PND, Pirátů, SPD a ANO schváleny. Rodičům by měly být k dispozici od 1. října 2024 a my věříme, že jim pomůžou v základní představě o jednotlivých mateřských školách před podáním přihlášek pro školní rok 2025/2026. Velmi děkujeme kolegům z komise, kteří se zapojili do připomínkování, výsledný návrh svými názory ovlivnili a dlouhodobě myšlenku přehledného zprostředkování informací podporovali. Jsme rádi, že městská část udělá krok směrem k občanům.

Proti přijetí šablon vystupovala nejaktivněji členka z TOP 09, která je nepokládá za přínosné, a dokonce jí vadila přílišná pomoc, kterou tímto poskytneme rodičům.

Členové Patnáctky náš domov nechodí do výborů a komisí jen sedět a poslouchat. Diskutujeme v nich, ptáme se a podáváme návrhy. Snažíme se i z opozice měnit městskou část k lepšímu.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných