Pavel Čižinský (Praha sobě): 14 radních, placených měsíčně 58.220,- Kč až 85.617,-

09. 11. 202222:31
Pavel Čižinský (Praha sobě): 14 radních, placených měsíčně 58.220,- Kč až 85.617,-
foto: Hans Štembera/Pavel Čižinský

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Zastupitel Prahy 1 za Praha 1 sobě na svém Facebooku 8. listopadu k odměňování zastupitelů

Staro/Nová koalice v Praze 1 ve složení ODS, ANO, Piráti, TOP09 a tzv. Rezidenti (např. Kateřina Klasnová a ČSSD) se stala terčem kritiky také z toho důvodu, že z jejich 15 zastupitelů, kteří tuto koalici podporují, má být 14 tzv. uvolněných, tj. placených měsíční odměnou 58.220,- Kč až 85.617,- Kč (odměny mají být ale brzy ještě zvýšeny). Počet takto plně placených zastupitelů je výrazně vyšší, než tomu bylo v Praze 1 v minulosti, kdy např. v letech 2018 až 2022 počet uvolněných zastupitelů koalice činil 9, a zcela zásadně vyšší než v jiných obcích.

Koalice se začala hájit absurdním tvrzením, že prý navýšení počtu placených politiků je transparentní. Terezie Radoměřská z TOP09 a David Bodeček z Pirátů tak naznačují, že neuvolnění politici by jinak měli každý několik poradců a v souhrnu by to bylo dražší (viz citát pro Seznam zprávy Terezie Radoměřské: „Vyhýbáme se tím ne úplně šťastné podobě, která zde byla dříve, kdy byl třeba neuvolněný předseda výboru a ten měl vedle sebe několik lidí, kteří byli zaměstnaní na DPP nebo DPČ. To bylo v podstatě velmi netransparentní,“ popsala s tím, že práce uvolněných zastupitelů bude podle ní lépe podléhat dohledu městské části i občanů.“).

Takové zdůvodnění je třeba odmítnout, neboť:

1) z koaliční smlouvy staro/nové koalice rozhodně nevyplývá, že by tato koalice ujednala, že nebude zaměstnávat nikoho na DPP nebo DPČ nebo že by nezaměstnávala žádné poradce; pokud to tedy nyní v reakci na kritiku (nejasně) naznačují, je to velmi nevěrohodné, a neexistuje tedy žádný důvod se domnívat, že by vyšší počet placených zastupitelů vedl k nižšímu počtu poradců

2) vyšší počet placených zastupitelů je naopak spojen tradičně s potřebou opatřit každému uvolněnému zastupiteli kancelář a asistenta/ku, a to právě proto, aby zastupitel mohl pracovat (řadu technických věcí totiž politici zpravidla nedělají) a

3) práce uvolněných zastupitelů dosud prakticky žádné kontrole co do výsledků práce ani co do počtu hodin strávených prací nepodléhala, a je otázkou, zda je to vůbec možné. Každopádně na rozdíl od normálního zaměstnance, kterého lze odměňovat v závislosti na výsledcích či v závislosti na počtu hodin práce, uvolněnému zastupiteli nelze nijak krátit odměnu, pokud např. nechodí do práce či pokud nic nedělá.

Uvolňování politiků je tedy každopádně tím nejnákladnějším a nejméně transparentním způsobem, jak honorovat práci pro obec.

David Bodeček dokonce na facebooku dne 5.11.2022 tvrdil, že by ti neuvolnění zastupitelé mohli být placeni na DPP a DPČ a to by prý bylo méně transparentní. Toto je však už úplný nesmysl, neboť zastupitelé nemohou být bez souhlasu zastupitelstva zaměstnáni (viz § 59 odst. 2 písm. y) zákona o hlavním městě Praze).

Navýšení počtu placených politiků je v době ekonomické krize a v situaci, kdy koalice žádný nárůst práce ani netvrdí, samozřejmě velmi obtížně obhajitelné, na druhou stranu se rozhodně nejedná o tu největší hrozbu pro rozpočet/majetek Prahy 1, která z této nové koalice vychází. Mnohem větší škoda hrozí z klientelistického přístupu k zakázkám, k nájmům nebytových prostor aj. V diskusi o této koalici tedy rozhodně nejde o nižší desítky milionů Kč, o které stoupnou výdaje na jedničkové komunální politiky, nýbrž o vyšší stovky milionů až miliardy Kč, které se vítězstvím této koalice dostanou do rukou zcela nedůvěryhodných politiků a na ně napojených šíbrů. Vysoký počet placených politiků je tak spíše jakýmsi viditelným symbolem celkového kořistnického vztahu koalice ODS, ANO a spol. k majetku Prahy 1, a tedy rovněž symbolem skutečného důvodu vzniku této koalice.

Tento kořistnický vztah je ostatně zřejmý i z jejich koaliční smlouvy, která v čl. V odst. 8, které říká: „Pokud některou z funkcí, které jsou dle této smlouvy vykonávány uvolněnou osobou, bude vykonávat osoba, která nemůže být pro výkon této funkce uvolněna, bude takové osobě stanovena RMČ odměna v obdobné výši.“ Pokud tedy např. trestně stíhaný Richard Bureš, předseda ODS Praha 1, přestane předstírat, že není v Radě, a opustí své placené místo předsedy komise a na jeho místo nastoupí jiný člen ODS, který ale do zastupitelstva nebyl zvolen, tak i tento další člen ODS bude mít cca 60.000,- Kč měsíčně (komise se scházívají cca 1x za měsíc nebo za 2 měsíce). Vznikne pak situace, že běžní předsedové komisí budou dostávat za každé jednání komise 1.000,- Kč, členové 500,- Kč, ale vyvolení budou dostávat 60.000,- Kč měsíčně. Toto je nejen nepřijatelné z hlediska morálky ale dle mého názoru i protiprávní, neboť obec nemůže odměňovat jednotlivé občany za členství v komisích dle zcela rozdílných kritérií.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných