Pavel Dobeš (STAN): Energetická soběstačnost a klimatická neutralita Prahy

05. 12. 202222:30
Pavel Dobeš (STAN): Energetická soběstačnost a klimatická neutralita Prahy
foto: Facebook Pavla Dobeše/Pavel Dobeš

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Zastupitel Prahy 3 za STAN na svém Facebooku 2. prosince k energetické soběstačnosti

Energetická soběstačnost a klimatická neutralita hlavního města Prahy. Takové bylo téma čtvrtečního kulatého stolu, kterého jsem se jako místostarosta Prahy 3, který má na starosti také rozvoj území bývalého Nákladového nádraží Žižkov, zúčastnil. Praha 3 byla navíc partnerem akce, pořádané vydavatelstvím A 11.

Když dnes přemýšlíme o tom, jak a kam by se měla Praha rozvíjet, jsou úvahy o energetické soběstačnosti a klimatické neutralitě už nedílnou součástí tohoto plánování. Potřebujeme se odpoutat od závislosti na plynu a uhlí, potřebujeme být více nezávislou metropolí s mixem vlastních zdrojů energií. Na stole je celá řada možností od fotovoltaiky po sdílení energií jednotlivých budov a provozů. Nebo nového Energocentra u Ústřední čističky odpadních vod v Bubenči, které by díky využití rozdílných teplot odpadních vod a za použití čerpadel mohlo dodávat teplo do třetiny Prahy.

V rámci čtvrteční diskuze jsem představil vizi revitalizace území Nákladového nádraží Žižkov, kde má vzniknout nová městská čtvrť. Ta se bude rozkládat na území 71 hektarů, což je 11 procent celé Prahy 3. Vznikne zde 10 tisíc nových bytů pro asi 21 tisíc lidí, na pracovní trh zde navíc přibude cca 4 až 6 tisíc nových pracovních míst.

Vznik nové čtvrti v brownfieldu, který se nachází nedaleko centra Prahy, je samozřejmě složitý a ambiciózní projekt. Musíme o něm přemýšlet komplexně, o což se snažíme. Týká se to jak veřejné vybavenosti, kdy chceme, aby zde vzniklo 5 mateřských a 2 základní školy, dostatek parků, sociální zařízení apod. Ale také dopravní obslužnosti, kdy nutnou podmínkou je zprovoznění nové tramvajové linky.

A právě mezi toto komplexní uvažování o nové městské čtvrti na Žižkově patří i vize, že tato čtvrť bude maximálně energeticky soběstačná a nezávislá. Že využijeme dostupné technologie a know-how, abychom tohoto cíle dosáhli. I z tohoto pohledu pro mě byl čtvrteční kulatý stůl velmi inspirativní, protože zde kromě jiných promluvili také zahraniční odborníci, kteří tuto problematiku řeší ve Švýcarsku nebo ve Švédsku.

Upřímně řečeno, třeba v Curychu jsou v otázkách energetické soběstačnosti mnohem dál, než jsme my dnes v Praze. Na druhou stranu vidím, jak se diskuze u nás zintenzivňuje, jak se některé projekty už realizují a jiné připravují, což mě naplňuje optimismem. Paradoxně tomu hodně pomáhá i současná energetická krize a teroristické chování Ruska, které nám naplno odhalilo zrádnosti jakékoliv energetické závislosti.

O dalším vývoji budeme jednat jak s hlavním městem Praha, tak jednotlivými developery a rovněž s energetickými společnostmi. Průběžně vás budu o dalších krocích a plánech informovat.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných