Petr Hejma (STAN): Podfinancování městských částí

25. 06. 202211:30
Petr Hejma (STAN): Podfinancování městských částí
foto: Hans Štembera/Petr Hejma

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Starosta Městské části Praha 1 za STAN na svém Facebooku 24. června ke Sněmu starostů městských částí Praha 1 až 22

Zvýšení příspěvku městským částem o inflaci a posílení pravomocí MČ směrem k Městské policii...

Nejen to byla hlavní témata Sněmu starostů městských částí Praha 1 až 22, které jsem měl tu čest hostit v paláci Žofín.

Dlouhodobé podfinancování městských částí v poslední době dramaticky zhoršila rostoucí inflace a ceny energií. Proto jsme se v našem usnesení s kolegy a kolegyněmi shodli, že „považujeme za naprosto zásadní, aby v návrhu dotačních vztahů pro rok 2023 byl příspěvek městským částem zvýšen minimálně o míru inflace“.

Dlouho jsme debatovali i o fungování městské policie. Občané oprávněné požadují po svých městských částech zajištění klidu a bezpečí, ale městské části bohužel neřídí ani městské strážníky, ani jejich obvodní ředitele. Nemáme tak přímý vliv ani na počet strážníků v ulicích.

Požadujeme proto po Radě hlavního města, aby připravila návrh na úpravu organizačního řádu Městské policie s cílem posílení pravomocí a vlivu městských částí na jednotlivá obvodní ředitelství Městské policie v Praze. A to jak při stanovování úkolů, tak i v otázkách jmenování, odměňování a odvolávání vedoucích pracovníků obvodních ředitelství.

Rovněž jsme se na Sněmu shodli, že Městská policie v Praze vykazuje dlouhodobý personální podstav a že je třeba přehodnotit počty strážníků v jednotlivých městských částech.

Více informací z našeho Sněmu najdete zde.

 

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných