Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu): Metropolitní plán má zelenou, i vy jej můžete připomínkovat

22. 02. 202215:30
Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu): Metropolitní plán má zelenou, i vy jej můžete připomínkovat
foto: Se svolením Petra Hlaváčka /Petr Hlaváček

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Náměstek primátora hl. m. Prahy, zvolený na kandidátce Spojené síly pro Prahu na svém Facebooku 21. února k Metropolitnímu plánu

Nový územní plán dostal zelenou od všech ministerstev.

Dostali jsme na Metropolitní plán kladná vyjádření od Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva kultury, Ministerstva životního prostředí a dalších, která se k novému územnímu plánu vyjádřila svými stanovisky podle jejich zákonů. To jen dokazuje, že nový plán je ve shodě nejen s Politikou územního rozvoje ČR, ale i se všemi dotčenými orgány a veřejnými zájmy, které hájí.

Nyní zapracováváme finální požadavky ministerstev a dokončujeme poslední aktualizace, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Vše připravujeme na představení městským částem a veřejnosti, které začne 26. 4. 2022. Metropolitní plán bude vystaven v CAMPu až do konce června. Do stejného termínu se bude moct k nejnovější verzi vyjadřovat široká veřejnost a podávat připomínky a námitky. Věřím, že tuto příležitost nepropásnete a využijete ke konstruktivním připomínkám.

Podobně jako v roce 2018 jsme se rozhodli co nejvíce prodloužit dobu, během které bude možné podávat připomínky, nad rámec nařízený zákonem.

Více informací o připravovaných akcích budu postupně zveřejňovat.

Petr

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných