Petr Kučera (Zelení): Důraz na transparentní vládnutí

29. 10. 202222:16
Petr Kučera (Zelení): Důraz na transparentní vládnutí
foto: Se svolením Petra Kučery/Petr Kučera

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Zastupitel Prahy 1 za Zelené na svém Facebooku 26. října k povolebním vyjednáváním

Pro veřejnost může být složité usledovat všechny zvraty ve vyjednávání koalice na Praze 1. Zkusím do toho vnést trochu světla.

Zatímco ODS, David Bodeček s Piráty, TOP09, ANO a Rezidenti 1 se snaží složit koalici s 16 zastupiteli, naše preferovaná spolupráce s Piráty, TOP09 a Rezidenty je alespoň prozatím tímto jednáním zablokována. V Pirátech ale není s výhledem na spolupráci s ODS velká spokojenost.

Proto jsme se pokusili s PRAHA 1 SOBĚ nabídnout Pirátům ještě jednu alternativu, a to spolupráci s uskupením My, co tady žijeme vedeným Petrem Hejmou. Shodli jsme se, že vzájemnou nedůvěru může překonat pouze velký důraz na transparentní vládnutí.

Vypracovali jsme proto sadu principů pro spolupráci:

  1. jmenovité hlasování na Radě MČ Praha 1 (tj. v zápise bude uvedeno, kdo jak hlasoval) – obdobně na výborech a komisích, na zastupitelstvu již toto platí, a to za předpokladu, že bude zajištěna dostatečná právní podpora hlasujících a zároveň tento princip nebude v rozporu s platnou legislativou,
  2. právo přítomnosti zastupitelů na jednání Rady (za definovaných podmínek, bez možnosti zasahování do jednání Rady),
  3. právo každého klubu předložit jakékoli usnesení Rady k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 1 a povinnost Zastupitelstva je na nejbližším zasedání projednat (tzn. v takovém případě nebude rozhodnutí Rady až do rozhodnutí Zastupitelstva aplikováno, pokud by pozastavením výkonu rozhodnutí Rady nehrozila škoda MČ Praha 1); právo předložit návrh na projednání bodu Radě či Zastupitelstvu bude mít i skupina 0,3 % fyzicky podepsaných občanů Prahy 1,
  4. všechny materiály Rady a Zastupitelstva (tj. již s návrhem programu) budou k dispozici všem zastupitelům, členům výborů a komisí a konkrétní materiál rovněž zainteresovaným či dotčeným občanům,
  5. opozice získá uvolněné funkce (tj. předsedů výborů a komisí) ve stejném poměru k výsledku voleb jako koalice,
  6. vytvoření výboru pro vnější komunikaci, který bude odpovídat za komplex činností spojených s komunikací radnice s veřejností (včetně redakční rady tiskovin apod.),
  7. dětský koutek na jednání Zastupitelstva a občerstvení pro všechny přítomné občany Prahy 1 a pozvané účastníky jednání ke konkrétnímu bodu či k bodu dotazy a interpelace občanů.

S principy vyjádřili všichni partneři souhlas a tak se můžeme pustit do vytváření programových a personálních podmínek spolupráce. Samozřejmě pokud na to kývnou Piráti Praha 1.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných