Petr Kučera (Zelení): Obytná zóna, která je ale v praxi „dálnicí“

28. 07. 202313:38
Petr Kučera (Zelení): Obytná zóna, která je ale v praxi „dálnicí“
foto: Facebook Petra Kučery/Petr Kučera

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Zastupitel Prahy 1 za Zelené na svém Facebooku 24. července k parkování na chodníku v Nerudovce.

Podal jsem námitku vůči parkování na chodníku v Nerudovce. Pro mě osobně je hlavním důvodem, že silniční úřad parkováním dále poškozuje už jinak dopravně naprosto zprasenou lokalitu. Jedná se totiž o obytnou zónu, která je ale v praxi „dálnicí“, kde se chodci tísní na uzoučkých chodnících. A když je někde trochu místa, kde si chodec může oddechnout, úředník tam prskne parkování. Prostě hnus, vždyť to znáš.

Text připomínky:

Návrh je v rozporu s vyznačením a fungováním obytné zóny, která je v tomto úseku Nerudovy ulice vyznačena.

Oblast je za prvé vyznačena jako neprůjezdná (značka zákazu vjezdu všech vozidel s dodatkovou značkou s výjimkou dopravní obsluhy už při ústí Nerudovy ulice z Malostranského náměstí), za druhé menší část oblasti je označena jako obytná zóna (od zúžení Nerudovy po zpomalovací práh v Úvozu). Obě značky jsou však rutině a masově porušovány, projíždí tudy množství automobilů, které si zkracují cestu na Pohořelec, a automobily v žádném případě nedodržují vyznačenou obytnou zónu, když nedávají přednost chodcům. Byl jsem opakovaně svědkem najíždění automobilů do chodců ve vozovce, stalo se to i mně samotnému. Samozřejmě žádné automobily nedodržují maximální rychlost 20 km/h v obytné zóně!

Vzhledem k praktické absenci kontroly dodržování pravidel a zejména při praxi jejich masového porušování by veškerá dopravní opatření v oblasti měla směřovat k lepšímu zabezpečení dodržování existujícího dopravního značení a zajištění práv chodců, neboť právě chodci jsou zde ve „své zóně“ (tj. obytná zóna) často ohrožováni a omezováni v rozporu s dopravními pravidly. Policie při tom zde neprovádí systematickou kontrolu, kterou by neblahou praxi změnila.

Navrhované opatření obecné povahy je v tomto pohledu neproporcionální, neboť dále vede k omezování pohybu chodců, čímž je v rozporu s neuspokojivou situací, kdy práva chodců jako účastníků provozu jsou masově porušována. Opatření obecné povahy dokonce ve svém zdůvodnění existenci obytné zóny považuje za důvod, proč není potřeba chodcům v takto intenzivně zatížené lokalitě zajistit dostatek místa na chodníku. To je skandální, protože odůvodňovat další omezování chodců dopravním značením, které je zcela formalistické, neboť se zcela rozchází se skutečným dopravním provozem, považuji za cynické pošlapávání práv pěších účastníků dopravního provozu.

Považuji tedy zavedení opatření obecné povahy za porušení svých osobních práv pěší chůze lokalitou a též za porušení práv mých dětí. Podle mého názoru by oblast měla být vyznačena jako pěší zóna a stavebně by mělo být zdůrazněno, že chodci tu jsou ti, kdo mají přednost a kterým nemají automobily blokovat pohyb nad základní nutnou míru.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných