Petr Lachnit (ANO): Inspirovali se Piráti Prodanou nevěstou?

19. 06. 202307:44
Petr Lachnit (ANO): Inspirovali se Piráti Prodanou nevěstou?
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Petr Lachnit (ANO)

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Zastupitel Městské části Praha 5 za ANO k Pirátům z Prahy 5.

Piráti se rádi ohání morálkou. Bohužel se zdá, že pro Piráty z Prahy 5 zůstalo slovo morálka jen jako nálepka. Obsah se jaksi vytratil.

Nemám samozřejmě na mysli měšťáckou pseudomorálku, která bedlivě hodnotí, jak se kdo obléká, kdo a proč se s kým stýká a ráda odsoudí jakýkoli odklon od standardního chování jako nepřátelské gesto vůči ustáleným pravidlům.

Pirátům šlo před vstupem do „velké politiky“ o vyšší zásady. Řekněme klidně mravní principy. Kvůli jejich úspěchu to před časem vypadalo, jako bychom žili ve společnosti, kde je většina frustrovaná nějakou křivdou, která by jí dávala právo k odplatě stejnou mincí. Právo k nerespektování jakýchkoli pravidel.

Pokusme se podívat trochu do minulosti. V české národní opeře Prodaná nevěsta se Jeníček dopustí naprosto jasného podvodu, a když je tento podvod odhalen, zpívá: „To není podvod, toť pouhá lest!“ Od premiéry dodnes publikum souhlasně pokyvuje hlavou. Jeníček je kladný hrdina.

A pětkoví Piráti jsou titíž Jeníčkové (či Janičky) z Prodané nevěsty. V jejich programu se například píše, že „výrazně snížíme počet placených zastupitelů“ a také, že „je třeba šetřit, ovšem politická reprezentace musí začít u sebe“. Tolik pirátské předvolební slibování. A jaká je realita? Šest koaličních pirátských zastupitelů ze šesti bere za svoji činnost plat. A nyní mohou svým voličům zazpívat jako Jeníček v Prodané nevěstě, že jejich předvolební sliby nebyl podvod na voličích, leč pouhá lest!

Jak praví manifest Renesance a budoucnost Pirátů, „účast ve vládě, ale i podíl na vedení řady krajů, měst a obcí s sebou nesou velkou zodpovědnost vůči voličům, spojenou s naplňováním našeho programu. V této situaci jsme se rozhodli pokusit o znovuzrození pirátského ducha – jak v našich srdcích, tak v celé organizaci.“ Krásné, ale to ještě autoři neznali Piráty z Prahy 5, kteří po komunálních volbách v rozporu s programem realizovali v zájmu vzniku a udržení koalice myšlenku znovuzrození pirátského ducha nikoliv v srdcích, ale v peněženkách. Klasik by řekl: Kdo z vás to má? 

A kde jsou krásné pirátské myšlenky uváděné v manifestu Renesance a budoucnost Pirátů? Je nějaká cesta k morální obnově společnosti v podání zdivočelé pirátské odnože z Prahy 5? Určitě je. Pro začátek bude stačit, když nebudeme mlčky přihlížet. Když nebudeme dělat, že jsme si nevšimli, když si hrají na Jeníčka z Prodané nevěsty, když nebudeme tolerovat jejich špatnosti. 

Morálky se pětkoví Piráti nemohou dovolávat, jenom když je to pro ně výhodné. Musí ji respektovat, i když je to v jejich neprospěch.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných