Petr Lachnit (ANO): Jednoznačné ano aktivizaci seniorů

24. 07. 202211:30
Petr Lachnit (ANO): Jednoznačné ano aktivizaci seniorů
foto: Archiv Petra Lachnita/Radní Prahy 5 JUDr. Petr Lachnit

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Radní Městské části Praha 5 za ANO k péči o seniory

Soudobé trendy v péči o seniory volají jednoznačné ano aktivizaci.

Naštěstí pryč je doba, kdy v sociálních službách bylo hlavním cílem v péči o seniory zabezpečit jejich základní životní potřeby. V současnosti, kdy se věk seniorů prodlužuje, stává se nedílnou součástí moderní péče o seniory jejich aktivizace.

V Centru sociální a ošetřovatelské pomoci jsou si dobře vědomi, že zdravý životní styl, přiměřená tělesná a mozková zátěž a duševní pohoda jsou pro seniory obrovsky důležitá témata. Proto nabízí rozšířenou nabídku aktivizačních programů a volnočasových aktivit, při kterých si mohou senioři procvičit paměť formou testů, kvízů, deskových her a reminiscenčních technik, které podporují a rozvíjejí jejich kognitivní funkce.

A co víc, senioři si zvykli sami organizovat řadu kurzů, seminářů, setkání, workshopů, výletů, které je motivují k dalším společným akcím, setkáním a zážitkům. Podstatou fungování středisek příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 se tak stala komunitní forma práce s občany.

V pobytovém zařízení v Domě sociálních služeb Na Neklance probíhají specifické aktivizace, například nácviku chůze, pohybu na lůžku, nácviku sebeobslužné péče. Dále si senioři mohou procvičit nejen tělo, ale také paměť, mohou si zasadit v nádherné komunitní atriové zahradě květiny či vytvořit drobné dárky třeba pro své blízké. Navíc se při těchto aktivních chvílích spolu scházejí, povídají si, slaví spolu narozeniny v kavárničce domu. A těchto aktivit se rádi účastní si rodinní příslušníci našich klientů a nejen účastní, ale také se zapojují do jejich organizace.

Víte, tyto společné chvíle jsou důležité pro celou rodinu, nejen pro seniory. Utužují se vztahy a senioři se tak cítí v rodinném kruhu v bezpečí a obklopeni láskou a pozorností.

Další aktivizační programy se realizují v Domě s pečovatelskou službou v Zubatého ulici již od roku 2016, kdy klienti sami projevili zájem se setkávat, společně prožívat životní situace a nebýt sami se svými problémy. Schůzky probíhají ve společných prostorách domu, klubovně s malou kavárničkou, kde se všichni cítí příjemně. Pod vedením aktivizační pracovnice se zde prostřednictvím reminiscenčních technik odvíjejí a předávají životní příběhy a zkušenosti. Organizují se cestovatelská odpoledne a připravují se další programy. Tyto programy jsou v Domě s pečovatelskou službou v Zubatého ulici v současné době již běžnou a nepostradatelnou součástí života domu. Podobné aktivity probíhají od jara tohoto roku i v novém Domě s pečovatelskou službou – Raudnitzův dům v Hlubočepech.

Komunitní centra Prádelna, Louka a Konírna znamenají úzké propojení nabídky aktivizačních a volnočasových aktivit se všemi středisky Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5. Veřejnost, zejména seniorská, zde najde širokou škálu vzdělávacích programů z oblasti zdravého životního stylu, jazykových a počítačových kurzů, pohybových aktivit, cvičení, společenských a kulturních aktivit.

Někteří aktivní seniorští návštěvníci komunitních center se naučili spolupracovat se středisky Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 a vytvářejí tak pro klienty další aktivity pod heslem „Senioři seniorům“, což bylo a je naším společným cílem a máme z tohoto všichni radost.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných