Petr Lachnit (ANO): Občan by neměl poznat, že jedno období končí a jiné začíná

15. 11. 202211:29
Petr Lachnit (ANO): Občan by neměl poznat, že jedno období končí a jiné začíná
foto: Archiv Petra Lachnita/Petr Lachnit

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Zastupitel Městské části Praha 5 za ANO k výkonu státní správy

Vážení čtenáři, milý spoluobčané,

bývá zvykem při ukončení volebního období ve všech periodikách a ve všech vystoupeních bilancovat. Vyzdvihovat úspěchy a relativizovat neúspěchy poukázáním na objektivní překážky, které jsme nemohli předvídat a které hatily naše jinak téměř dokonalé záměry.

Nechci a nebudu bilancovat. Ne proto, abych se vyhnul výčtu úspěchů či neúspěchů. Důvod je prostý – občan by na vlastním chodu úřadu neměl poznat, že nějaké období končí a jiné začíná. Dobře a profesionálně vybudovaný tým pokračuje a bude pokračovat v plnění svých úkolů zcela plynule. Není tady totiž žádné období „bez pána“, protože pánem úřadu je občan. A občan nebude čekat se svými požadavky, až se úřad bude po volbách konsolidovat.

Samozřejmě to platí zejména v oblasti výkonu státní správy. Ale zdaleka nejenom tam. Věci v pracovním pořádku mají své termíny, své odpovědné garanty. Nemohou se přerušit pouze proto, že se nedají vyloučit v závislosti na volebních výsledcích změny priorit. Takový přístup by totiž ve svých důsledcích vedl k tomu, že by nebylo možné plánovat investice či programy přesahující délku volebního období. Výsledkem by pak byla postupná stagnace městské části a omezení jejího růstu.

Místo bilance bych tedy chtěl pouze konstatovat, že se nám podařilo zajistit takovou profesionální úroveň aparátu, že není jediný důvod předpokládat jakákoli omezení činnosti úřadu kvůli „výměně stráží“. Žádné čekání na nové zadání. Profesionálové znají své úkoly a jsou schopni je samostatně naplňovat. Za to jim patří díky.

Stejně bych chtěl poděkovat občanům. Nejenom, že by bez nich ztratila naše práce jakýkoli smysl, ale je třeba ocenit i tu spoustu jejich podnětů, nápadů a aktivního přispění k tomu, aby naše městská část fungovala. Nedělají to jenom pro sebe - dělají to i pro nás, politiky a úředníky. Protože stejně jako každý, i my máme radost, když má naše práce smysl. Pro člověka není nic horšího než dělat zbytečnou práci. Podle reakce lidí jsme pak schopni usoudit, zda jsme přínosem nebo přítěží.    

Slíbil jsem, že se vyhnu bilancování a málem jsem do něho zabředl. Ne ze sentimentu. Z naděje, že směr, který jsme zvolili, bude pokračovat. Že úřad k lidem a lidé k úřadu budou vlídní.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných