Petr Lachnit (ANO): Pohyb ve stáří není pouhou prevencí, je nezbytnou nutností

31. 01. 202219:30
Petr Lachnit (ANO): Pohyb ve stáří není pouhou prevencí, je nezbytnou nutností
foto: Se svolením Petra Lachnita/Petr Lachnit

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Radní Městské části Praha 5 za ANO na svém Facebooku 28. ledna k cvičení a pohybovým aktivitám pro seniory v KC Prádelna

Netradiční cvičení a pohybové aktivity pro seniory ve smíchovském Komunitním centru Prádelna.

Komunitní centrum Prádelna na pražském Smíchově poskytuje bohatý program pro všechny obyvatele celé Prahy 5, velké množství aktivit je zaměřeno na aktivní seniory. Jelikož cvičení a pohyb jsou v pokročilém věku snad ještě důležitější nežli v mládí, nabízí centrum seniorům širokou škálu sportovních i zdravotních aktivit, včetně těch méně tradičních.

Jakým pohybovým aktivitám se mohou senioři z Prahy 5 v Komunitním centru Prádelna nyní věnovat?

Již několikátým rokem v našem komunitním centru probíhá dvakrát týdně zdravotní gymnastika pro seniory pod vedením kvalifikované lektorky Mgr. Marty Roubalové. Tato zkušená cvičitelka, sama již také v seniorském věku, připravuje pro návštěvníky velmi atraktivní a vhodně strukturovaná pohybová pásma za doprovodu hudby. O její lekce je trvale veliký zájem a tvoří nedílnou součást pravidelného programu centra. Kromě zdravotní gymnastiky u nás pravidelně funguje herna stolního tenisu, která zaznamenává stále vzrůstající počet zájemců, kteří každoročně poměří síly v tradičním Lednovém turnaji SEnzačních SENiorů ve stolním tenise. Třetím rokem probíhají lekce tai-chi, a pravidelné kurzy jógy. Tai-chi a jóga byly první ‚netradiční‘ pohybové aktivity, které jsme seniorům nabídli a jejich ohlas potvrdil zájem ze strany seniorů i o méně obvyklá cvičení. Proto jsme od loňského roku přidali lekce stabilizačního cvičení s prvky jógy, které seniorům nabízí dynamické cvičení a posilování pod vedením zkušené lektorky. Nesmím zapomenout na taneční soubor Marietta, součástí jehož tréninků bývá také rozcvičení a strečing pro veřejnost, zajímavostí jsou pravidelné workshopy orientálního tance pro radost, relaxaci a zdraví, které jsou určeny ženám všech věkových kategorií. Je toho tedy opravdu dost, ale stejně mám pocit, že poptávka převyšuje kapacitu našich prostor.

Jaký přínos má pro seniory zmiňované stabilizační cvičení, tai-chi nebo jóga?

V dnešní hektické a uspěchané době tato cvičení pomáhají nejen seniorům zpomalit, protáhnout tělo, zklidnit duši a udržovat životní rovnováhu. Při jejich cvičení se totiž věnuje velká pozornost nejen svému tělu, ale i mysli, přičemž se dbá na jejich sílu, pružnost i rovnováhu. Jóga a tato příbuzná cvičení jsou tak ideální cestou, jak zlepšit nejen své fyzické zdraví, ale vyladit i svou mysl do psychické pohody. Rovnováha při cvičení sehrává velmi důležitou roli. Pokud ji dokážeme ovládat, budeme velmi efektivně posilovat svaly, získáme lepší kontrolu nad svým tělem a zároveň zklidníme svou mysl. Při držení rovnováhy nám pomáhá správné postavení těla, soustředění se na pohyb, ale také břišní svaly, které pomáhají udržovat trup ve správné pozici, a jsou proto klíčové i při udržování rovnováhy. Pokud posílíte rovnováhu a stabilitu těla, zlepšíte i koordinaci, což se vždy pozitivně odrazí na správném držení těla, ale i jeho funkčnosti. Toto cvičení tak lze doporučit i v rámci prevence bolestí zad.

Proč je cvičení, sportování a vůbec pohybové aktivity tak důležité právě v seniorském věku?

Stáří je v současné době zatíženo vysokou nemocností  - dominuje zde problematika chronických chorob, zhoršování fyzické zdatnosti a soběstačnosti. Tomu prokazatelně předchází právě pravidelné cvičení a pohyb, jak jsem již zmiňoval. Cvičení seniorům pomáhá snížit nemocnost a umožňuje jim zůstat dlouho aktivní. Zároveň také zlepšuje schopnost učení, zejména krátkodobé paměti a má vliv na kvalitní spánek. Je jasné, že ve zralejším věku už není vhodné jakékoliv cvičení a je třeba dbát, aby šlo o co nejšetrnější a zároveň nejefektivnější pohybovou aktivitu. Seniory nejčastěji trápí bolesti zad a kloubů, vysoký krevní tlak, špatný spánek a deprese. To všechno jsou ale obtíže, které jsou z velké části způsobené naším způsobem života a nedostatkem pohybu. Vhodné fyzické cvičení a nácvik správného dýchání může z velké části tyto obtíže zmírnit nebo dokonce odstranit. Dnešní výzkumy totiž hovoří jasnou řečí. Pohyb ve stáří není pouhou prevencí, je nezbytnou nutností a to nejen pro fyzické, ale zejména pro psychické zdraví, které bývá rozhodujícím faktorem v celkové spokojenosti seniorů. Čeští senioři se dle průzkumů v porovnání se svými vrstevníky z jiných zemí vykazují horší mentální pohodu, rezervy mají i ve sportování a udržování sociálních kontaktů. Tudíž by mělo být celospolečenskou snahou, zařadit přiměřený pohyb, který respektuje zdravotní omezení, do každodenního života seniorů. Ve výčtu kladných přínosů pohybu nesmíme zapomenout také na společenský aspekt, kdy senioři na lekcích najdou nové přátele, s kterými sdílejí a případně rozvíjejí další svoje zájmy. Tento přesah vidím takřka pokaždé právě při návštěvě v našem Komunitním centru Prádelna, kde funguje skutečně přirozená komunita, v níž se lidé cítí příjemně.

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných