Petr Lachnit (ANO): Raudnitzův dům brzo přivítá první nájemníky z řad seniorů

27. 01. 202221:32
Petr Lachnit (ANO): Raudnitzův dům brzo přivítá první nájemníky z řad seniorů
foto: Se svolením Petra Lachnita/Petr Lachnit

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Radní Městské části Praha 5 za ANO 25. ledna k otevření nového seniorského bydlení v Raudnitzově domě v Hlubočepích

Kvalitní bydlení sehrává v etapách života každého z nás tu nejdůležitější roli. Od dětství jsme obklopeni, motivováni a ovlivňováni prostředím, ve kterém žijeme. V dospělosti si vytváříme podmínky pro svůj životní styl a design. Tímto otiskem, kterým jsme vybaveni z mládí, rádi obohacujeme svůj partnerský či rodinný život a ovlivňujeme tím naše bydlení a soužití.  

A až v poproduktivním věku si často teprve uvědomujeme a doceňujeme oázu klidu a bezpečí, devizu bydlení, samozřejmě pokud máme to štěstí a bydlíme dobře. Koloběh bydlení má tedy také svůj řád a čas v něm je poměrně neúprosný. Proto se fenomén bydlení stává klíčovou potřebou zejména ve věku, kdy se ozývají první zdravotní problémy, hrozí omezení soběstačnosti nebo nastupuje pocit samoty, ztráta životního partnera, deficit rodiny, nemalou roli zde také sehrává i řešení bezbariérovosti bytu. Tehdy hledáme pocit bezpečí, jistoty, podpory a potřeby sociálního začlenění a v neposlední řadě i dobré, podpůrné sousedství.

Kde se seniorům bydlí dobře

Městská část Praha 5 ve spolupráci s Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o. (dále jen CSOP) již v roce 2014 získala a postupně zrekonstruovala jeden z nejkrásnějších domů přímo v centru Smíchova, poblíž Arbesova náměstí v ulici Zubatého 10. Tento dům je využit pro komfortní seniorské bydlení s nabídkou pečovatelských a dalších podpůrných služeb. Do systému seniorského bydlení byly postupně začleněny i byty integrované v bytových domech na Praze 5. MČ Praha 5 tak vytvořila první ucelený bytový komplex nabídky bydlení pro seniory s možností podpory a využití pečovatelských a dalších služeb. V domě s pečovatelskou službou, Zubatého 330/10, je 34 bytů zvláštního určení. V bytovém domě Štefánikova 259/51 je 10 bytů zvláštního určení, v bytovém domě Štefánikova 249/28 jsou 2 byty zvláštního určení a v bytovém domě Štefánikova 249/30 je 1 byt zvláštního určení. Všechny tyto byty zvláštního určení jsou v majetku Městské části Praha 5 a CSOP v nich nájemníkům poskytuje pečovatelskou službu. Byty zvláštního určení nenahrazují nemocniční zařízení či pobytovou sociální službu (např. domov pro seniory či domov se zvláštním režimem). Naopak umožňují samostatné bydlení s podporou a využitím pečovatelských služeb, a tak mohou senioři zůstat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí, což pozitivně ovlivňuje kvalitu jejich života. Senioři, pokud to jejich zdravotní stav a osobní situace umožňuje, dávají přednost samostatnému bydlení s využitím dalších podpůrných služeb před pobytovým zařízením trvalého charakteru.

V bytech zvláštního určení, které jsou malometrážní je k dispozici kuchyňská linka s příslušenstvím, v chodbě jsou vestavěné skříně a speciálně upravený sprchovým kout. Velkou výhodou této formy bydlení je to, že byty zvláštního určení si nájemci zařizuji vlastním nábytkem a dalšími zařizovacími předměty. Nájemní smlouva k bytům zvláštního určení není přenositelná na další osobu nebo osoby, s výjimkou situací stanovených příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Každý nájemník užívá byt na základě nájemního vztahu za podmínek definovaných v nájemní smlouvě. Pokud žadatel vlastní domácí mazlíčky, psa nebo kočku aj., může si je vzít s sebou, což je pro takového člověka velmi důležité. Přes den mohou ti obyvatelé bytů zvláštního určení, kteří jsou současně i klienty pečovatelské služby, využívat nasmlouvané pečovatelské úkony. Za klienty pečovatelské služby v případě potřeby dochází sociální pracovnice, která jim pomáhá vyřizovat různé záležitosti a poradí při řešení obtížných situací.

Bydlení pro seniory v Raudnitzově domě

V pátek 14. ledna byl za účastí představitelů městské části Praha 5 a dalších hostů otevřen   zrekonstruovaný Raudnitzův dům v Hlubočepech, ve kterém tak vznikl dům s pečovatelskou především pro seniory. Jedná se rovněž o historický skvost Prahy 5, který městská část vybrala pro seniorské bydlení a je situován do nejkrásnější oblasti chráněného území přírodních a kulturních památek Prahy 5, takže milovníci historie a přírody si zde přijdou opravdu na své. Zámeček zvaný Raudnitzův dům se nachází na místě tvrze založené pravděpodobně roku 1571 Janem Kutovcem z Úrazu. V roce 1623 objekt koupil Pavel Michna z Vacínova. Jeho syn se pak zadlužil a Hlubočepy získali do zástavy jezuité, kteří v roce 1669 objekt přestavěli na zámek. V průběhu své existence měnil podobu, rozsah i využití Jeho starší severní část sloužila od sklonku 18. století jako panský hostinec, po přestavbě ve 40. letech 19. století jako soukromá venkovská rezidence v pozdně klasicistním stylu.

Zámek byl zrekonstruován a stavební úpravy byly realizovány za účelem nového využití pro komfortní bydlení seniorů z Prahy 5. Celkem zde bylo vybudováno 25 malometrážních bytů, 2+1,1+kk s bezbariérovou úpravou, vybavenost bytů bude obdobná jako v Domě s pečovatelskou službou v Zubatého 10. Nájemníci domu budou mít možnost využívat přímo v domě dalších služeb, jako je pečovatelská služba, nabídka pedikúry, masáží, v přízemí domu bude ordinace praktického lékaře. Otevřeno zde bude i komunitní centrum, které nabídne aktivizační programy jak pro nájemníky domu, tak i pro širokou veřejnost z blízkého okolí.

Jsou zde k dispozici společenské sály s čajovou kuchyní pro pořádání společenských akcí, zimní zahrada s posezením, jižní dvůr nabídne venkovní posezení na nádvoří s vyvýšenými záhonky pro pěstování okrasných i užitkových rostlin. Podle místostarosty JUDr. Tomáše Homoly je další výstavba seniorských bytů připravena v Hlubočepech na místě bývalého zdravotnického střediska vedle Raudnitzova domu a také v lokalitě Motola, na Poštovce.

Neváhejte, kontaktujte

Pokud Vás seniorské bydlení zajímá a uvažujete o něm, navštivte naše webové stránky  www.csop5.cz, kde naleznete veškeré informace o bytech zvláštního určení, zásady pro přidělování bytů zvláštního určení a žádost s přílohami. Nebo nás můžete kontaktovat telefonicky na telefonním čísle 775 788 003 či osobně navštívit na CSOP, nám. 14. října 11, Praha 5. Sociální pracovnice pečovatelské služby poskytne podrobnější informace či vydá žádost včetně příloh v tištěné podobě

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných