Petr Lachnit (ANO): Slavnostní zakončení unikátního projektu, Senior akademie

27. 05. 202206:30
Petr Lachnit (ANO): Slavnostní zakončení unikátního projektu, Senior akademie
foto: Se svolením Petra Lachnita/Petr Lachnit

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Radní Městské části Praha 5 za ANO k VIII. ročníku Senior akademie

Slavnostní ukončení VIII. ročníku „SENIOR AKADEMIE“.

Ve středu 25. března byl zakončen VIII. ročník unikátního projektu bezpečnostní SENIOR AKADEMIE předáním pamětních listů o absolvování účastníkům. Tento projekt vznikl ve spolupráci Městské části Praha 5 s Městskou policií hl. m. Prahy, útvarem prevence.

Bezpečnostní SENIOR AKADEMIE je ucelený cyklus dvouhodinových vzdělávacích přednášek z oblasti prevence kriminality určený pro všechny aktivní seniory s trvalým bydlištěm v Praze 5. Tohoto jarního přednáškového běhu se zúčastnilo celkem 60 účastníků z Prahy 5. Přednáškové cykly probíhaly na radnici Městské části Praha 5 každou středu od března do května.

Vzhledem k nečekaně velkému zájmu občanů o účast v tomto projektu jedná radnice Prahy 5 s Městskou policií hl. m. Prahy o možnosti pokračování bezpečnostní SENIOR AKADEMIE v jarních měsících roku 2023, aby bylo možno do kurzu zařadit i ty seniory z Prahy 5, na něž se nedostalo místo v tomto jarním běhu.

Přednáškový cyklus bezpečnostní SENIOR AKADEMIE je zcela zdarma a zahrnuje celkem 11 přednášek včetně slavnostního zakončení. Cílem přednášek je naučit seniory, zdravotně a tělesně postižené občany, zvládat krizové situace, přivolat pomoc apod., včetně praktických ukázek příkladů a instruktážních filmů. Účastníci zde získají praktické informace, jak významně přispět k svému bezpečí i k ochraně osob a majetku ve svém bezprostředním okolí. Přednášejícími jsou pracovníci útvaru prevence Městské policie hl. m. Prahy. V rámci akademie byla možnost zúčastnit se zdarma exkurze do Centrálního operačního střediska Městské policie hl. m. Prahy, do Muzea Policie ČR a do Psího domova v Troji.

Každý z účastníků obdržel po skončení akademie pamětní list o absolvování akademie, drobné předměty k zabezpečení bytu a domu, brožury a letáky, včetně malého občerstvení.

Absolventi tohoto kurzu budou pravidelně jednou ročně zváni na semináře, kde se budou moci seznámit s novými informacemi v oblasti prevence kriminality a rovněž se zde budou moci podělit o své vlastní zkušenosti za uplynulé období.

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných