Petr Lachnit (ANO): Taxík Maxík najede měsíčně 115 jízd

20. 04. 202206:30
Petr Lachnit (ANO): Taxík Maxík najede měsíčně 115 jízd
foto: Se svolením Petra Lachnita/Petr Lachnit

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Radní Městské části Praha 5 za ANO k šestiletému výročí Taxíku Maxíku na Praze 5

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 dne 2. ledna 2017 zahájilo projekt Taxík Maxík ve spolupráci s Nadací Charty 77 - Kontem Bariery, Senzačními seniory a společností Česká lékárna holding provozující síť lékáren Dr. Max. Nadace Charty 77 darovala naší organizaci Ford Tourneo Custom - Taxík Maxík, osmimístné vozidlo se speciální úpravou, díky kterému jsme mohli jako tehdy jediná organizace v Praze rozšířit nabídku sociálních služeb pro své klienty pečovatelské služby o přepravu Taxíkem Maxíkem. Každým rokem se tento projekt stával nepostradatelným pro nejzranitelnější a nejpotřebnější skupinu, kterou jsou právě senioři, a potvrdil význam této služby, která je již v současné době naštěstí rozšířena v některých městech a obcích naší republiky a věřím, že bude nadále nacházet své opodstatnění.

Taxík Maxík je sociální služba určená k přepravě seniorů, zdravotně a tělesně postižených občanů z městské části Praha 5 starších 35 let, kterou zajišťuje pečovatelská služba příspěvkové organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 na základě smlouvy o poskytování úkonů pečovatelské služby. Doprovod Taxíkem Maxíkem je fakultativním úkonem pečovatelské služby a není klasickou taxislužbou, jak by se mohlo na první pohled zdát.  

Přeprava Taxíkem Maxíkem se stala velmi rychle velmi žádanou, využívanou a oblíbenou službou zejména pro ty, kteří jsou odkázáni na cestování městskou hromadnou dopravou a v důsledku svého zdravotního postižení mají částečně omezenou pohyblivost a používají kompenzační pomůcky, jako jsou hole, berle, chodítka a invalidní vozíčky. V důsledku těchto obtíží nemohli absolvovat delší jízdy nebo se z těchto důvodů nepřepravovali vůbec, byli takřka izolováni od reality života.

 Za období šest let provozu najel Taxík Maxík celkem 89.566 km po celém území hlavního města Prahy. Průměrný věk klientů pečovatelské služby, kteří využili jízdy Taxíkem Maxíkem je 79 let. Průměrně měsíčně najede Taxík Maxík 115 jízd. Ke snížení počtu jízd došlo pouze v roce 2020, v době pandemie Covidu 19, kdy v měsících březen a duben klienti odhlašovali objednané jízdy z důvodu obav z nákazy onemocněním. V tomto krizovém období Taxík Maxík však ještě mimořádně zajišťoval přepravu pro „neklienty“ z řad seniorské veřejnosti a pro zdravotně a tělesně postižené občany a vypomáhal všem, kteří potřebovali pomoc, přivézt nákupy a dopravit se bezpečně v době mimořádných hygienických opatření k praktickým lékařům nebo na úřady apod.

 Po šestiletém provozování služby se ti, kteří se stali pravidelnými nebo občasnými „cestujícími“ Taxíka Maxíka, se shodují v prvé řadě na tom, že je pro ně tato služba cenově dostupná, délka jedné jízdy je 60 minut po celém území hlavního města Prahy a jednorázové jízdné je 60 Kč za přepravovanou osobu. Klient si může vzít sebou i doprovod, pečovatelku nebo někoho z rodiny. Díky dostupnosti této služby se cítí klienti podstatně mobilnější, a jak se nám svěřují, otevřely se jim jiné možnosti a příležitosti, vystoupili ze světa samoty a beznaděje, jsou mnohem více soběstačnější. Taxík Maxík jezdí po celém území hlavního města Prahy, což je pro všechny velkou výhodou. Řidič vozidla Jan Krahulík je profesionál, bývalý taxikář, který perfektně ovládá nejen jízdu, ale i místopis a zároveň je pracovník pečovatelské služby. Má dar empatie, optimismu a humoru, tím si získal snad každého, koho přepravoval. Se vstřícností a ochotou pomáhá každému při nástupu i výstupu z vozidla, je garantem kvality přepravy. Klienti si sami určují místo přepravy a čas přistavení vozidla. Oceňují spolehlivost dodržení podmínek při sjednání služby. Velmi významná je pro ně bezpečnost při přepravě Taxíkem Maxíkem, opadly strach a obavy z cestování. Jak nám často vyprávějí, na jízdy Taxíkem Maxíkem s panem Krahulíkem se těší, jsou pro ně naopak velmi příjemným zážitkem a cestovat s ním budou rozhodně dál.

A kam vlastně klienti jezdí? Nejvíce jízd je objednáváno za praktickými lékaři na polikliniky, za specialisty do nemocnic, cílem dalších jízd je vyřízení si úředních záležitostí, notářů, pojišťoven, knihoven, pošty, lékáren a stacionářů. Pravidelně využívají jízd do kadeřnictví, na pedikúru, masáže a to nejen do našeho Wellness centra v Domě s pečovatelskou službou v Zubatého 10, Praha 5.  Ale to není všechno, senioři rádi vyjíždějí na návštěvy za příbuznými, známými, na setkání spolužáků, posezení v kavárnách a cukrárnách, rádi si nakupují sami a cestují do velkých obchodních center, jezdí do na výstavy, za historií anebo na místa svého mládí a prostě tam, kam by se běžně bez pomoci nedostali. Taxíkem Maxíkem jezdíme nejen s klienty pečovatelské služby, ale využívají ho i senioři z Domu z pečovatelskou službou v Zubatého 10 a klienti Domu sociálních služeb s odlehčovací pobytovou službou, Na Neklance 15, Praha 5. S nimi jezdíme a plníme tak přání tematicky zaměřenými výlety po Praze a okolí, na různá zajímavá místa, od návštěv japonské zahrady v Olešku a botanické zahrady v Troji, parku v Průhonicích, obory Hvězda, Břevnovského kláštera, procházek po Vyšehradě, Svaté Hory, zámku v Mníšku pod Brdy po okružní jízdy Prahou za poznáním na zapomenutá místa historie a mládí apod.

Všichni klienti pečovatelské služby si mohou službu v časovém předstihu několika dnů objednat. Pro zájemce o poskytování pečovatelské služby jsou zveřejněny informace o přepravě vozidlem Taxík Maxík na webových stránkách www.csop5.cz. Dispečink pečovatelské služby zajišťuje objednání vozidla Taxík Maxík příjem objednávek v pracovních dnech od 7,30 – 15,30 hodin. Klient si může zvolit i svůj doprovod, nebo může využít doprovod pečovatelské služby. Jízdné nelze platit platební kartou. Pokud je místo určení shodné u vícero klientů, mohou cestovat po domluvě klienti společně. Vozidlo nepřepravuje zvířata, výjimku mají pouze asistenční psy.

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných