Petr Lachnit (ANO): Vzdělávání seniorů představuje přínos pro celou společnost

02. 10. 202220:21
Petr Lachnit (ANO): Vzdělávání seniorů představuje přínos pro celou společnost
foto: Archiv Petra Lachnita/Petr Lachnit

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Zastupitel Městské části Praha 5 za ANO na svém Facebooku 30. září k péči o seniory

Jsme součástí moderní, vyspělé civilizace, která však aktuálně prochází turbulentním obdobím, kdy celá společnost zakouší nezvykle krizové situace a čelí existenčním nejistotám. Kdykoliv v historii lidstvo procházelo podobně těžkými zkouškami, velmi důležitou roli hráli vzdělaní lidé. A vzdělanost, společenský i kulturní rozhled jsou dnes stejně důležité jako v minulosti.

Toto platí nejen pro produktivní část naší společnosti, ale také pro seniory, kteří tvoří významnou část naší populace a stále jich přibývá. Zároveň se mění zažitý obraz seniorů coby lidí se stejnými potřebami a vlastnostmi. Opak je pravdou. Senioři tvoří nejvíce heterogenní část populace, nemají ani stejné potřeby ani vlastnosti. Podstatná část seniorů se i v pokročilém věku dále vzdělává a rozšiřuje svoje vědomosti i dovednosti. Právě ti se v současné době stávají stále potřebnějšími, a proto zažívají vzestup zájmu různé akademie 3. věku a další kurzy zaměřené na seniorskou populaci.

Také v Komunitním centru Prádelna na pražském Smíchově probíhá již několikátým rokem vzdělávací program pro seniory, který jim nabízí pravidelné kurzy ve třech základních okruzích:

1. IT - digitální gramotnost a nové technologie pro seniory

2. Jazykové vzdělávání

3. Zdravotní a pohybové aktivity / zdravý životní styl

Komunitní centrum Prádelna již od roku 2012 plní svoji funkci centra vzdělávání a setkávání lidí napříč sociálními i věkovými skupinami. Svojí činností představuje v pravém slova smyslu funkční komunitní, vzdělávací, společenské a kulturní centrum reflektující aktuální společenské potřeby. Dominantní skupinu pravidelných návštěvníků tvoří senioři ve věkovém rozmezí 65 až 99 let. Pro ně bývá připraven ucelený vzdělávací program, jehož harmonogram kopíruje školní rok na VŠ (zimní a letní semestr) a jednotlivé ročníky odděluje speciální prázdninový program „Léto s KC Prádelna“ v měsících červenec a srpen. Významným znakem pojetí komunitního vzdělávání v centru je skutečnost, že programy a aktivity jsou vyvinuty v dialogu s členy komunity - návštěvníky komunitního centra, kteří jsou zároveň účastníky. Nedílnou součástí je také aktivní zapojení samotných seniorů do konkrétních aktivit např. coby lektoři jazykových konverzací, spoluorganizátoři akcí podílející se na přípravách, vedoucí tanečního souboru nebo kroužku stolního tenisu apod.

Lidský věk se stále prodlužuje a délka života by měla být doprovázena i jeho kvalitou. Důstojný a aktivní život ve stáří je podmíněn rozvojem celé osobnosti, nelze se tedy zaměřovat pouze na oblast fyzickou, ale i psychickou a transcendentální. Pro vyvážený a harmonický život je nutná rovnováha všech složek osobnosti a zmiňovanou kvalitu života ve značné míře ovlivňují právě kognitivní funkce, které je třeba rozvíjet a posilovat. Jednou z možností je vzdělávání i ve vyšším věku. Dalším vzděláváním si senioři nejen doplňují a rozšiřují vědomosti, ale znamená to pro ně i vyplnění volného času, možnost navázat nová přátelství a společenské vztahy. V současné vypjaté době se tak mohou klady seniorského věku jako je moudrost, rozvážnost a jistota stát záchytným pilířem dnešní vratké moderní civilizace, která naopak vsadila na dravý individualismus, rychlost a dynamiku.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných