Petr Měšťan (ODS): Horní Počernice stahují žalobu na okruh

12. 11. 202211:33
Petr Měšťan (ODS): Horní Počernice stahují žalobu na okruh
foto: Archiv Petra Měšťana/Petr Měšťan

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Starosta Prahy 20 za ODS v tiskové zprávě ke stažení žaloby na vydané územní rozhodnutí okruhu kolem Prahy stavby 511 Běchovice – dálnice D1

Nové zastupitelstvo MČ Praha 20 schválilo zpětvzetí žaloby podané proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje a rozhodnutí Úřadu městské části Praha 22 ve věci územního řízení o povolení záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice - dálnice D1“.

„Nové vedení radnice chce jít cestou konstruktivní komunální politiky.  Na základě rozumného, stávajícího vyjednávání o navýšených kompenzacích protihlukových opatření s Ředitelstvím silnic a dálnic je nesmyslné, aby úřad, který s institucemi musí umět vycházet, setrvával v žalobě. To se pak s váma nebude nikdo bavit. Máme velkou podporu pana ministra Martina Kupky, kdy nové kompenzace mají být zapracovány v lednu příštího roku“, uvedl opět zvolený starosta Petr Měšťan, zvolený za ODS a TOP 09 s podporou NK Horních Počernic.

Přestože žaloba nemá odkladný účinek, jakékoliv obstrukce stavby úseku Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 mají negativní dopad na část okruhu číslo 510, který územím Horních Počernic vede.

„Z minulosti víme, že žaloby jsou zdlouhavé a jsou ve většině případů zamítnuté. Horní Počernice nebudou nadále blokovat jednu z klíčových staveb v zemi. Dostali jsme od ŘSD záruky, že protihlukové opatření budou navýšena“, dodala místostarostka Hana Markulinec Moravcová zvolená za Šance pro Počernice.

Horní Počernice se potýkají dlouhodobě s neutěšenou dopravní situací, kdy její řešení je pro nově zvolenou Radu prioritou. Po zpětvzetí žaloby je v řešení další vážný problém a to zbourání mostu Božanovská bez náhrady, kdy Technická správa komunikací nedodržela termín výstavby mostu nového, harmonogram prací je ve výrazném skluzu. Přitom jde o významnou stavbu, důležitou pro odlehčení dopravy v celé městské části.

Řešení nevyhovující dopravní situace je pro nově zvolené radní klíčovým tématem pro toto volební období.

Složení nové Rady Horních Počernic, která má 8 členů

 • Mgr. Měšťan Petr
  Zvolen(a) za: ODS a TOP 09 s podporou NK Horních Počernic
 • Markulinec Moravcová Hana
  Zvolen(a) za: Šance pro Počernice
 • Stára Richard
  Zvolen(a) za: ODS a TOP 09 s podporou NK Horních Počernic
 • Ing. Janáčková Alexandra
  Zvolen(a) za: Šance pro Počernice
 • prof. ak. mal. Mgr. Velíšek Martin Ph.D.
  Zvolen(a) za: Počernice JINAK
 • Bc. Kočí Jaroslav
  Zvolen(a) za: Šance pro Počernice
 • Ing. Jukl Jindřich
  Zvolen(a) za: ODS a TOP 09 s podporou NK Horních Počernic
 • Mgr. Stýblo Ladislav
  Zvolen(a) za: Počernice JINAK

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných