Petr Měšťan (ODS): Nejde o jakkoli věcné řešení

27. 07. 202206:30
Petr Měšťan (ODS): Nejde o jakkoli věcné řešení
foto: Archiv Petra Měšťana/Petr Měšťan

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Starosta Prahy 20 za ODS k žalobě na vydané územní rozhodnutí okruhu kolem Prahy stavby 511 Běchovice – dálnice D1

Místo řešení neutěšené dopravní situace v Horních Počernicích odhlasovala nadpoloviční většina zastupitelů žalobu proti okruhu. A to i přesto, že na zastupitelstvo přijel ministr dopravy Martin Kupka. Zastupitele osobně informoval o zahájení soutěže na zhotovitele protihlukových zdí a dopravních opatření pro Horní Počernice, která svedou dopravu mimo naši městskou část. Jedná se o první osobní účast ministra na zasedání zastupitelstva MČ Praha 20 za celé polistopadové období.

Zastupitelka, bývalá starostka zvolená za HOP s podporou Pirátů, Alena Štrobová, bývalá radní zvolená za ANO, zastupitelka nyní kandidující za nové sdružení Místní pro Horní Počernice Jana Hájková a bývalý radní zvolený za Šance pro Počernice a nyní kandidující za Hnutí občanů Počernic a pro Počernice, zastupitel Petr Růžička, připravili na jednání zastupitelstva usnesení s cílem podat žalobu městské části Praha 20 na vydané územní rozhodnutí okruhu kolem Prahy stavby 511 Běchovice – dálnice D1.

„Tento krok je pro mne naprosto nepochopitelný, a to z toho důvodu, že daný úsek okruhu kolem Prahy vede mimo katastrální území Horních Počernic. Jeho jakékoliv zdržení má zásadní dopad na navazující část okruhu úseku 510, která naopak katastrálním územím Horních Počernic vede a kde Horní Počernice usilují o vybudování maximálních protihlukových opatření, která v tomto úseku dlouhé roky zcela chybí. Místo podpory věcného řešení kolabující dopravy v naší městské části, zvolili tito zastupitelé cestu mediální exhibice prostřednictvím podávané žaloby. I když se jedná o mimořádně závažný krok s dopady nejen pro naši MČ, znění žaloby nikdo neviděl. Přestože tito zastupitelé tvrdí, že chtějí o okruhu věcně jednat a nejsou proti tomuto záměru, dělají přesný opak. Když tito zastupitelé měli možnost věcně jednat se zástupci ŘSD na téma okruhu úseku 510 na
zasedání ZMČ MČ Praha 20 dne 23.5.2022 nebylo toto ZMČ ani usnášeníschopné. Za jejich činem vidím snahu zviditelnit se před volbami za každou cenu, ale na úkor občanů, kteří doplácejí na netransparentní politiku těchto zvolených zastupitelů. S postupem zastupitelstva jako starosta nesouhlasím, protože nejde o jakkoli věcné řešení. Nepřináší občanům Horních Počernic nic pozitivního a naši městskou část nikam neposouvá. Já naopak dělám vše pro to, aby celé území Horních Počernic bylo co nejvíce a pokud možno co nejdříve ochráněno před vysokou dopravní zátěží.“ řekl Petr Měšťan, starosta MČ Praha 20.

Pro žalobu hlasovali tito zastupitelé: bývalá radní a místostarostka Eva Alexová, zvolená za Šance pro Počernice nyní kandidující za Místní pro Horní Počernice, bývalá radní a zastupitelka Jana Hájková, zvolená za ANO, nyní kandidující za Místní pro Horní Počernice, bývalý radní a zastupitel Zbyněk Mucha, zvolený za HOP s podporou Pirátů, nyní kandidující za Hnutí občanů Počernic a pro Počernice, bývalý místostarosta Jiří Beneda, zvolen za Společně pro Počernice, zastupitel Milan Herian, zvolen za Společně pro Počernice, bývalá radní a zastupitelka Karla Polydorová, zvolena za Společně pro Počernice, zastupitel Jiří Šebek, zvolen za HOP s podporou Pirátů, zastupitelka Alžběta Cibochová, zvolena za HOP s podporou Pirátů, bývalý radní a zastupitel Petr Růžička, zvolen za Šance pro Počernice, nyní kandidující za Hnutí občanů Počernic a pro Počernice, bývalá starostka, zastupitelka
Alena Štrobová, zvolena za HOP s podporou Pirátů, nyní kandidující za Hnutí občanů Počernic a pro Počernice, zastupitel Miloš Vacek, zvolen za HOP s podporou Pirátů, nyní kandidující za Místní pro Počernice, bývalá radní a zastupitelka Daria Češpivová, zvolena za HOP s podporou Pirátů, nyní kandidující za Hnutí občanů Počernic a pro Počernice, bývalý radní a zastupitel Pavel Skalický, zvolený za HOP s podporou Pirátů.

Na důležité zastupitelstvo byl pozván i pan primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib a pan náměstek Adam Scheinherr. Oba se z účasti na ZMČ omluvili, ale pan náměstek poslal dopis podporující výstavbu okruhu. Zastupitelstva se také zúčastnil ředitel ŘSD pan Tomáš Gross.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných