Petr Palacký (Zelení): Dostavěné Vítězné náměstí

29. 06. 202215:24
Petr Palacký (Zelení): Dostavěné Vítězné náměstí
foto: Facebook Petra Palackého/Petr Palacký ve své kanceláři

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Zastupitel Prahy 6 za Zelené na svém Facebooku 28. června k budoucí podobě Vítězného náměstí

Jak by mělo jednou vypadat dostavené Vítězné náměstí?

Pokud už má dojít k zástavbě dosud volných pozemků v severozápadní části Vítězného náměstí, musí se jednat o budovy, které budou mít přínos nejen pro své okolí, ale vzhledem k prominentní poloze i pro celou Prahu 6, potažmo Prahu. Zelení proto navrhují, aby kromě zamýšleného rektorátu VŠCT vzniklo na Kulaťáku i science centrum určené pro širokou veřejnost, jaké známe z jiných měst (IQlandia, Techmania apod.), ale které v Praze chybí. Zároveň by se měl v areálu nacházet multifunkční kulturní sál, který by mohla využívat šestková veřejnost. Obchody a další komerční plochy by měly sloužit především bezprostřednímu okolí. V případě obytné zástavby je nutné vyřešit též nároky na veřejnou vybavenost. Vzhledem k blízkosti vysokoškolského areálu je možné též zvážit vybudování komerčního ubytování pro studenty.

Co se týče vlastní podoby areálu, architektonická soutěž musí mít podle nás tyto základní parametry - výška nepřevyšující ostatním budovy na Vítězném náměstí, maximální pěší prostupnost, energetický standard odpovídající 21. století.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných