Petr Palacký (Zelení): Zástavba areálu Džbán teď nehrozí, co ale zítra?

25. 02. 202215:30
Petr Palacký (Zelení): Zástavba areálu Džbán teď nehrozí, co ale zítra?
foto: Se svolením Petr Palacký/Petr Palacký ve své kanceláři

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Projev zastupitele Prahy 6 za Zelené 24. února na jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy k tematice Džbánu zveřejněný na Facebooku Zelení Praha 6

Petr Palacký na jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy k tematice Džbánu:

Dámy a pánové,

odhlasováním změny územního plánu zastupitelstvo hlavního města Prahy vyřešilo současnost areálu Džbán. Podnět na změnu územního plánu byl zamítnut. Zástavba areálu Džbán bezprostředně nehrozí.

Co je ale třeba vyřešit, je budoucnost a minulost.

Dámy a pánové radní a zastupitelé, jednání se společností Molepo Vám nezávidím. Společnost opakovaně odmítla návrhy na odkup pozemku hlavním městem Prahou. Nové jednání nebude jednoduché. Jménem 11 500 petentů a petentek Vás ale žádám o jedno. Jednání o odkupu pozemků nemá být za žádnou cenu podmiňováno novu změnou územního plánu. Okolí Džbánu nemá být zastavěno. Konec konců i když budou pozemky od společnosti Molepo, jejíž zástupci jsou zde v sále, odkoupeny za cenu podle znaleckého posudku, vydělá na tom současný vlastník víc než dost.

A je zde minulost. Prodej pozemků likvidovaného podniku Pražský kanalizace a vodní toky byl nestandardní. Za všechny musím uvést vyjádření tehdejší starostky Prahy 6 Marie Kousalíková, která se podle svých slov dozvěděla o tom, že se nějaká dražba pozemků konala, až s odstupem několika měsíců.

Proč o možném prodeji pozemků nejednala nikdy samospráva? Jistě, tehdejší legislativa činila prakticky nemožné, aby se hlavní město zúčastnilo dražby, ale proč se dražby nezúčastnila některá z městských společností? A proč stát na jednu stranu odmítal bezúplatný převod pozemků na hlavní město, protože jsou údajně komerčně využitelné, a potom byly prodány za cenu 150 Kč/m2, za cenu, která rozhodně ceně komerčně využitelného projektu neodpovídala?

Dámy a pánové, já jsem zastupitelem městské části Praha 6 až od roku 2016. Zde v sále jsou osoby, které ten prodej znají mnohem lépe než já. Zde v sále je tehdejší náměstek ministra financí. Zde v sále je tehdejší radní hlavního města Prahy pro majetek. Zde v sále jsou osoby, které pojí s donedávna neznámými vlastníky společnosti Molepo nejrůznější vazby.

V demokratické společnosti by podle mě mělo platit jedno elementární pravidlo. Vyšetřovatel nesmí vyšetřovat sám sebe. Při vší úctě k paní předsedkyni Kontrolního výboru, domnívám se, že nemůže prozkoumávat roli tehdejší radní pro majetek, když se jedná o jednu a tu samou osobu.

Dámy a pánové, je jedna cesta, jak značně nestandardní převod pozemků kompetentně vyšetřit. Tou je forenzní audit. Forenzní audit, který se bude opírat o všechny dostupné dokumenty. Jako je závěrečná zpráva likvidovaného státního podniku Pražská kanalizace a vodní toky. Pokud hledáte doklady o tom, že převod pozemků byl zcela nestandardní, stačí nahlédnout do tohoto dokumentu.

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných