Petr Zeman (BEZPP): Benešova vila na Hřebenkách

12. 08. 202206:30
Petr Zeman (BEZPP): Benešova vila na Hřebenkách
foto: Se svolením Petra Zemana/Petr Zeman

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Člen zastupitelstva hl. m. Prahy, zvolený na kandidátce Praha Sobě na svém Facebooku 10. srpna k Benešově vile na Hřebenkách

Okolo vily Viktora Beneše bylo v minulosti veselo. Jde o prázdný dům, na který byl podán demoliční výměr, což vzbudilo mnoho vzruchu. Svérázná historizující vila na Hřebenkách není kulturní památkou a není ani v památkové zóně (památková zóna se tomuto území „vyhýbá“ viz obrázek), tak měla jít k zemi. Tehdejší majitel ale také zažádal o změnu územního plánu (z ZVO na OB), při jejímž projednávání nikdy nezaznělo, že by se měla vila bourat. Podařilo se mi vyjednat, že se magistrát do rozhodnutí k odstranění stavby odvolal a vila se tedy zatím svému bourání vyhnula.

Pokud se ale nedaří přesvědčit samotného vlastníka o zachování stavby, nic není vyhráno, jak nakonec dokazují chátrající kulturní památky po celé zemi. Přiznejme si, že není zrovna mnoho majitelů, kteří mají dostatek financí a zároveň si přejí bydlet v atypické historické vile se všemi důsledky z toho vyplývajícími (dispozice domu, bezbariérovost, sociální a technické zázemí) proto bylo jasné, že pokud město chce zachování vily, musí také být nápomocno v hledání nového využití. Tedy pokud to myslí se zachováním vily vážně, pokud jen si nehledá politické alibi před veřejností.

Mám radost, že v současnosti se otevřela možnost prodeje vily novému vlastníkovi, který by stávající objekt využil. Že jde o reálnou záležitost, svědčí i pozastavení projednávání změny, protože stávající využití ZVO by mohlo novému vlastníkovi více vyhovovat.

A proč to celé píšu? Protože zde město zareagovalo dle mého zcela správně – obstruovalo ve chvíli, kdy vlastně jinou možnost nemělo (pokud tedy chtělo dům zachránit), zároveň ale nabídlo pomoc ve hledání nového využití objektu. Že budoucí majitel možná nabídky ani nevyužije, je věc jiná.

Díky všem, co proti bourání protestovali a také všem, co pomáhali sehnat nového vlastníka. Snad se vše dotáhne do dobrého konce.

A ještě poznámka na závěr. Ono se málo ví, ale postupovali jsme podobně už při nástupu do funkce v případě budovy Transgasu. Bohužel tehdejší vyjednávání o prodeji budovy pro potřeby Prahy nevyšlo.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných