Petr Zeman (BEZPP): Dozorčí rada nejsou jen chlebíčky

16. 10. 202211:31
Petr Zeman (BEZPP): Dozorčí rada nejsou jen chlebíčky
foto: Facebook Petra Zemana/Petr Zeman

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Člen zastupitelstva hl. m. Prahy, zvolený na kandidátce Praha Sobě na svém Facebooku 15. října k městské akciové společnosti Prague City Tourism

Budu trochu bilancovat, doba už je taková. Dozorčí rada akciové společnosti je taková zvláštní instituce. Pokud jste manager, pozice v dozorčí radě vám nejspíš vyhovovat nebude, protože se musíte rozloučit s tím, že něco řídíte. I kdybyste byl její předseda. Jste jen velice dobře informovaným pozorovatelem, který může svými dotazy a poznámkami do jisté míry ovlivňovat fungování společnosti a pokud jste přesvědčeni, že společnost není dobře řízena a dokážete o tom přesvědčit většinu členů dozorčí rady (DR rozhoduje většinově), můžete odvolat část nebo celé představenstvo společnosti.

Prague City Tourism je městská akciová společnost, valnou hromadu tedy tvoří Rada HMP, která DR jmenuje a taky odvolává, DR je pětičlenná, vedle dvou zástupců Prahy Sobě (která má turistický ruch ve své gesci), je zde zástupce Pirátů, bývalý Spojených sil a Zástupce ODS. Opozice byla sice v menšině, ale ne tak zjevné, jak by se mohlo zdát, protože Spojené síly zastupuje Jan Wolf, který se do současné koalici připočítává spíše omylem. Osobně mi toto složení vyhovuje, protože dle mého je potom společnost více odolná pro různé změny, kterým se v politickém cyklu nelze vyhnout.

PCT a.s. za čtyři roky prošla až bouřlivým vývojem.

Tak zaprvé: VZNIKLA. O transformaci příspěvkové organizace Prague City Tourism (dříve Pražská informační služba) delší dobu, akciovka papírové vznikla v červenci 2018, ale transformace reálně započala od jmenování nové DR v červnu 2019. Pokud někoho zajímá, jak jmenování vypadá, lze dohledat zde, transformace zde.

Protože PCT je asi nejsilnějším nástrojem, jak může město ovlivňovat turistický ruch v Praze, byl přijat dokument Zájmy Prahy na prvním místě s podtitulem Koncepce příjezdového turistického ruchu hlavního města Prahy. V roce 2019 se totiž zdálo, že hlavním problémem je tzv. overturismus, tedy stav, kdy návaly turistů už městu více berou, než přináší, a zmíněný dokument řešil, jak na to reagovat. Nu to jsme netušili, co přijde už další rok. Dokument zde.

PCT přejímá od Muzea HMP pražské věže. Ke Staroměstské radnici, o jejíž provoz se starala už v minulosti, přibývá Staroměstská a Malostranská mostecká věž, Prašná brána, Novoměstská vodárenská věž, Malostranská věž u kostela sv. Mikuláše a samozřejmě Petřínská rozhledna a zrcadlové bludiště.

Rok 2020 a jaderný výbuch pro turistický ruch – pandemie COVID. Turistický ruch a s ním spojené tržby jsou na nule, právě založená společnost nemá vytvořené žádné rezervní fondy, naštěstí je tu město, které se zachová mateřsky. Vzpomínáte na Matěje Rupperta a jeho klíč k Praze?

PCT zavádí PRAGUE VISITOR PASS, jehož obdobu možná znáte z jiných metropolí. Vedle komerčního efektu to je nástroj, který umožňuje městu směřovat turistický ruch tam, kam město potřebuje, v souladu s Koncepcí příjezdového turismu. Návštěvník přijede do Prahy, zakoupí kartu a potom už cestuje MHD (lítačka je v ceně karty) po turistických objektech. A nabídka objektů je exklusivní. Stránky karty zde.

To byly asi nejdůležitější milníky čtyřletého působení v PCT. a.s. Mohl bych třeba zmínit i zavedení historické linky tramvaje 42, ze které mám velkou radost, nová vizuální identita a merch společnosti a našlo by se mnoho dalšího.

Takže díky za spolujízdu radní Hance Třeštíkové, bez které by to jako gesční radní nebylo, díky Kamile Matějkové za spolučlenství v dozorčí radě, stejně tak Jakubovi Stárkovi, Stanislavu Zimovi a Janu Wolfovi. A samozřejmě představenstvu – Františkovi Ciprovi, Janě Adamcové a Miroslavu Karlovi.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných