Petr Zeman (BEZPP): Florenc je příkladem, jak plánovat město

24. 05. 202206:30
Petr Zeman (BEZPP): Florenc je příkladem, jak plánovat město
foto: Se svolením Petra Zemana/Petr Zeman

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Člen zastupitelstva hl. m. Prahy, zvolený na kandidátce Praha Sobě na svém Facebooku 20. května k pochvale od organizace UNESCO

UNESCO CHVÁLÍ PRAHU!

Ten vykřičník v nadpisu je tam 1) abych upoutal vaši pozornost, 2) protože je to překvapivé. Když jsme nastupovali před čtyřmi lety do funkce, hrozilo Praze vyškrtnutí ze seznamu památek. Nechci zde vyvolávat polemiku, kde byly kořeny toho nedorozumění mezi Prahou a UNESCO, chyby spatřuji u obou, ale jisté je, že komunikace mezi oběma stranami byla na kritické úrovni. Ale teď se karta obrátila. A tady je dobré zmínit zejména zásluhy mé kolegyně Kristýny Drápalové, která se o zlepšení komunikace za Prahu velmi zasloužila.

Mě pohladilo po duši, že UNESCO pochválilo Prahu jmenovitě za proces projednávání zástavby Florence. UNESCO skrze své poradní orgány konstatuje, že studie má „potenciál lépe odhalit výjimečnou světovou hodnotu této části Prahy“, a čtvrť, která podle návrhu vznikne, pak UNESCO hodnotí jako „vstřícnou ke svému bezprostřednímu kontextu, tak k urbanistické morfologii Prahy obecně.“ Tohle hodnocení beru jako pochvalu práce, kterou jsme tady celé funkční období odváděli. Florenc je příkladem, jak plánovat město.

PRAHA JEDE!

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných