Petr Zeman (BEZPP): Invalidovna - věc veřejná

03. 08. 202219:30
Petr Zeman (BEZPP): Invalidovna - věc veřejná
foto: Se svolením Petra Zemana/Petr Zeman

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Člen zastupitelstva hl. m. Prahy, zvolený na kandidátce Praha Sobě na svém Facebooku 2. srpna k jednání Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP

Minulé úterý proběhlo další jednání výboru, kde jsme projednávali 32 změn územního plánu, což je sice na běžné poměry VURM málo, na druhou stranu se blížíme k volbám, a tak dle mého názoru nemá cenu projednávat změny, které by řešilo až zastupitelstvo vzniklé z nových voleb.

A to byl také důvod, proč jsem zařadil na program změnu územního plánu, která umožní výstavbu nad stanici metra Invalidovna. Jde o úpravu č. 1113, která běží již 10 let (opravdu 10 let). Nemá cenu plakat nad rozlitým mlékem, ale pokud bychom byli u celého počátku od počátku, nejspíše bychom za město zažádali o změnu územního plánu, zorganizovali architektonickou soutěž a teprve potom by se uvažovalo o prodeji pozemku, či by se rozhodlo, že si dům město postaví samo. Ale v téhle situaci nejsme, DP svého času pozemky prodal a s tím se nedá nic dělat.

O úpravě 1113 jsme dlouho debatovali v zadání (což je 2. kolo třístupňového povolování), kdy jsme s tehdejším majitelem vyjednali předložení územní studie a tu nechali následně po dohodě s MČ přepracovat. Majitel studii přepracoval, nicméně po propuštění změny do další fáze pozemky prodal. Prodeji bohužel město zabránit nemůže, ale pro další jednání to není nic příjemného, protože začínáte znova. Nový majitel vyhodil plány do koše a pro území vyhlásil vlastní soutěž. Dle mého soutěž nebyla příliš šťastná, já se o ní dozvěděl až po jejím vyhodnocení, ale po dalších jednání s majiteli a s Prahou 8 jsme dohodli podmínky, které po splnění umožní územní změnu schválit. Jde zejména o prostupnost území (velkorysý prostup objektem 7/24 od metra a tramvajové zastávky), zachování uměleckých děl ve veřejném prostoru, živý parter a občanská vybavenost (v jednání je zřízení pobočky městské knihovny), prověření zachování stávající zeleně, popř. nová výsadba dle nového Standardu stromořadí.

Pro mě by bylo jednodušší změnu vůbec nepředkládat, protože jsem věděl, že kolem této změny probíhá vzrušená občanská debata, a nikdo by mně to nemohl vyčítat vzhledem k době, ve které se dnes nacházíme. Ale nemyslím si, že by to bylo dobré, protože si nejsem jist, jak k tomu bude přistupovat příští VURM, potažmo zastupitelstvo. Nový výbor může klidně pracovat tak, jak se pracovalo v minulých obdobích – kapacita a funkční využití stačí, žádné studie, žádné soutěže, žádné podmínky výboru. Je spousta politiků, kterým současný transparentní systém nevyhovuje a všechna přidružená jednání považují za nežádoucí balast.

Bod jsem tedy předložil se svým kladným doporučení, protože bylo dosaženo shody mezi MHMP, MČ a investorem, což je záruka, že se věci takto opravdu stanou.

Rozumím tomu, že se někomu nelíbí výsledná podoba zástavby, rozumím tomu, že někdo chce, aby se nestavělo vůbec nic, rozumím tomu, že si někdo myslí, že při změně územního plánu se dají domluvit všechny detaily, které se budou řešit v dalších etapách povolovacího řízení (územní a stavební řízení) a docela mě těší, že považují můj výbor za tak schopného a mocného vyjednávače. Ale nerozumím, pokud někdo z odborných pozic nemluví pravdu a manipuluje.

Takže není pravdou, že kladné doporučení dostala změna, kde není domluvena kontribuce. ŽÁDNÁ změna územního plánu už neproběhne, aniž by byl dořešen finanční příspěvek investora pro rozvoj území (kontribuce), tato koalice si pravidla prosadila navzdory opozici a vždy postupuje dle schválených pravidel.

Kdyby si někdo chtěl nastudovat náš postup přímo z pramenů, zde je záznam 35. jednání VURM, kde jsme projednání přerušili pro dodání podrobnějších materiálů a zde poslední jednání VURMu.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných