Petr Zeman (BEZPP): Je třeba se po letech vyrovnat s vlastní historií

09. 03. 202219:30
Petr Zeman (BEZPP): Je třeba se po letech vyrovnat s vlastní historií
foto: Se svolením Petra Zemana/Petr Zeman

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Člen zastupitelstva hl. m. Prahy, zvolený na kandidátce Praha Sobě na svém Facebooku 8. března k architektonické soutěži na Ďáblický hřbitov

Slyšte, slyšte – nová soutěž. Tentokrát jde o Ďáblický hřbitov.

Mám radost, venku je další architektonická soutěž, zajímavá tentokrát nikoliv velikostí řešeného území, ale tíhou české historie 20. století a tématem, který se snaží vyřešit.

Není v Praze snad jiný hřbitov, kde by se dějiny 20. století tak silně propsaly do jeho využití. Hřbitov vznikl na pražské poměry docela pozdě, a to v letech 1912–1915 dle návrhu Vlastislava Hofmanna. Hřbitov dobře znají milovníci architektury 20. století a zejména kubismu, v jehož stylu byl hřbitov vystavěn. V období německé okupace zde byly zřízeny šachtové hroby, kde byli pohřbíváni oběti protinacistického odboje a posléze šachty komunisté využívali pro oběti komunistického režimu. Vedle těchto obětí jsou zde ale také pohřbeni popravení kolaboranti, příslušníci komunistické nomenklatury, ale také vrazi i množství neznámých osob, včetně dětí. Odhaduje se, že v těchto hrobech může být pohřbeno až 20 tisíc lidí. A právě této části hřbitova – tj. Čestného pohřebiště popravených a umučených politických vězňů a příslušníků druhého a třetího odboje, se soutěž týká.

Že to nebude lehký úkol, to je jasné. Že to bude budit emoce, to je jisté. Ale je třeba to udělat, je třeba se po letech vyrovnat s vlastní historií.

Je to výzva pro krajináře, je to výzva pro architekty, tak doufám, že se vás do soutěže přihlásí celá řada.

Podrobnosti zde. Podklady zde.

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných