Petr Zeman (BEZPP): Jindy, na svatého Dyndy

19. 04. 202208:30
Petr Zeman (BEZPP): Jindy, na svatého Dyndy
foto: Se svolením Petra Zemana/Petr Zeman

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Člen zastupitelstva hl. m. Prahy, zvolený na kandidátce Praha Sobě na svém Facebooku 18. dubna k rozhovoru ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše pro Hospodářské noviny

Ministr a územní plánování.

Tenhle příspěvek se mi nepíše lehce, Pirátská strana je partner na pražském magistrátu a já chci být loajální, protože si myslím, že je přes všechny logické rozdíly dobrým, a hlavně čitelným článkem koalice. Ale vůči rozhovoru pana Bartoše, který dal Hospodářským novinám v souvislosti s předložením novely stavebního zákona se vymezit musím. Protože dle mého je to způsob přemýšlení, který Praze (a velkým městům vůbec) škodí. A to je třeba říci zcela otevřeně.

Pan ministr zcela oslyšel požadavek obcí, aby si mohly sestavovat své územní plány samy. I když samozřejmě to neřekl takto tvrdě, jen mluví o tom, že je třeba posečkat a třeba se k tomu v budoucnu vrátit. Babička říkala: jindy, na svatého Dyndy.

Přemýšlím, proč to ministr říká: možná podlehl svému ministerstvu a podvědomě přijal jejich rétoriku, možná se jen na novém místě nestačil zorientovat a potřebuje delší čas na rozmyšlenou, nebo si myslí, že je třeba napsat co možná nejdokonalejší zákon, který technicky vyřeší všechny problémy s povolováním staveb. A já tvrdím, že takto věci kolem územního plánu nefungují. Územní plán je totiž společenská dohoda v území a z podstaty věci stát (i s pomocí sebedokonalejší zákona) domluvit dohody nedokáže, stát umí (či spíše neumí) nařizovat. Společenská dohoda totiž vyžaduje sladit zájmy vlastníků, občanské společnosti, samosprávy na úrovni obce a kraje - a to vyžaduje hodně úsilí a energie. Nechci být potměšilý, ale stát neumí mluvit jedním hlasem, stačí sledovat vyjádření dotčených orgánů, což jsou velice často státní organizace. Tohle samospráva zajistí lépe, protože má mnohem větší znalost území. A říkám to se znalosti věci, protože “společenská dohoda o území” je přesně to, o co se už čtvrtým rokem já i celá naše koalice snažíme. A máme výsledky a k nim relevantní data.

V rozhovoru jsou další nepochopení, které pro Prahu nevěstí nic dobrého. Pochybnosti o legitimitě nového územního plánu, pochybnosti o kompetenci samospráv, víru ve stát jako spravedlivého arbitra. Je mi to líto a štve mě to. Tudy cesta nevede.

Část rozhovoru HN

HN: Obce tedy nyní nedostanou možnost si samy sestavovat územní plány, po které volají? V současnosti zastupitelstvo nemůže dokument schválit, pokud jej nejdřív „neposvětí“ státní úřady.

Jsou tam nějaké změny, ale představa největších měst, že budou mít specifickou výjimku, mezi nimi není. Nebráním se té myšlence. Ne vše musí dělat stát. Ale stát je garantem ochrany veřejného zájmu. Toto by znamenalo, že si samospráva může rozhodnout, jak chce, a stát má řešit případný rozpor s ochranou veřejného zájmu. Kvůli tomu by stejně na konci procesu musel být nějaký palec státní instituce.

HN: Jak si toto rozhodnutí obhájíte před pražským primátorem Zdeňkem Hřibem a zástupci Prahy, kteří trvají na tom, že územní plány mají sestavovat obce samy? Například šéf pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR) Ondřej Boháč tvrdil, že bez této změny se povolování staveb zadrhne.

Byl jsem i na debatě v IPR, kde jsem byl sám mezi lidmi, kteří si mysleli, že toto je kámen úrazu. A opakuji, že tu změnu rád udělám. Jen ne nyní a ne podle návrhů, které jsou k tomu nyní vypracované. Není k nim hotové hodnocení dopadů. Vyslechl jsem si pozorně argumentaci lidí, kteří přenesení do samostatné působnosti obcí obhajují. Když se podíváte do zemí, kde to takto funguje, je v nich i řada dalších aspektů, které proces urychlují. Tady je například metropolitní plán Prahy, který neodpovídá standardům. Nevím, jestli je ambicí jej zlegitimizovat.

Nicméně v prvních třech měsících na změnu územního plánování prostor nebyl. Bavil jsem se o tom se Zdeňkem Hřibem, jeho náměstkem Petrem Hlaváčkem, se zástupci měst. A spousta požadavků, které města měla, v tom novém návrhu uplatněna je. Není to tak, že bychom se otáčeli zády k samosprávám.

 

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných