Petr Zeman (BEZPP): Nová pravidla pomohou oběma stranám, městu i investorům

17. 01. 202206:30
Petr Zeman (BEZPP): Nová pravidla pomohou oběma stranám, městu i investorům
foto: Se svolením Petra Zemana/Petr Zeman

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Člen zastupitelstva hl. m. Prahy, zvolený na kandidátce Praha Sobě na svém Facebooku 16. ledna k dokumentu Metodika pro spoluúčast investorů na rozvoji území

Kontribuce nebudou!

Ale bude Metodika pro spoluúčast investorů na rozvoji území. Takto jsme totiž pojmenovali dokument Prahy, který bude v pondělí předložen na radě města. Slovo kontribuce se totiž dá překládat jako daň, či nucený příspěvek investorů, ale řekněme si na rovinu, že nová pravidla pomohou oběma stranám.

Město stanovuje tímto výši příspěvku investorů dle plánovaných metrů čtverečních výstavby (tzv. HPP) a to ve dvou tarifech 700 Kč/m² a 2300 Kč/m² v závislosti na změnu územního plánu, přičemž zmíněné prostředky využije pro rozvoj dotyčného území, zejména výstavbu školních kapacit, významných veřejných prostranství, důležitých komunikačních propojení, městského bydlení apod. Investorovi se do ruky dostávají transparentní pravidla, kdy při vstupu do nového území si bude umět přesně spočítat, jaké požadavky na něj město (a tím je myšlen jak magistrát, tak městské části) bude mít.

Nemusíme si totiž nic nalhávat, kontribuce už probíhaly, asi si vzpomínáte na zprávy z tisku, že ta a ta školka byla postavena z daru investorů, nebo že pozemky pro část parku daroval developer. Ale chyběla pravidla, v každé městské části to probíhalo jiným způsobem, některé MČ měla svá pravidla, někde to probíhalo živelně a někde vůbec – což samozřejmě vedlo k netransparentnímu postupu a nejistotě investorů. To vše se samozřejmě promítlo do chuti samospráv povolovat nové stavby, popř. měnit územní plán. Pokud se totiž postaví nová čtvrť na území bývalého průmyslového podniku, náklady nenese jen investor, ale samozřejmě také město, a to dokonce dlouhodobě. Je třeba v první fázi sehnat pozemky, postavit školy a školky, zavést hromadnou dopravu, zajistit parky a občanskou vybavenost, ale hlavně je třeba to potom provozovat. A to platí město. Zkráceně řečeno – tam kde není obytná čtvrť, město nemusí platit za údržbu zeleně a komunikací, nemusí platit řidiče autobusu a učitelky na místní škole. Bude to znít až rouhačsky z úst předsedy výboru pro územní rozvoj, ale Praze se rozvoj jednoduše nevyplatil.

Změní tedy pravidla pro spoluúčast investorů zásadně ekonomiku Prahy? To vůbec, protože zmíněné vybrané finance stačí jen taktak pokrýt deficity města v oblasti školství. Výstavba komunikací, intenzivnější městská bytová výstavba, kulturní potřeby a masivní investice do veřejného prostoru, či údržby parků – to vše bude stále ležet na bedrech města. A zůstane tam, dokud se nezmění rozpočtové určení daní, jinými slovy musíme stát přesvědčit o tom, že Praha jako motor ekonomiky si zasluhuje v oblasti daní spravedlivý přístup. Tady odkazuji na svého kolegu Pavla Vyhnánka a jeho „Chudé město pražské“, nebo ZDE.

Přesto půjde o malou revoluci, protože

  • Budou pravidla, která zprůhlední a otevřou celý proces vyjednávání.
  • MHMP a MČ budou nuceni společně hledat stanovisko k územním změnám (velikostí územní změny je dáno, zda vyjednávání vede MHMP, či magistrát), což je velký bonus pro investory
  • Bude dáno, za co budou odpočty ze spočítaného finančního základu použity (např. pozemek pro školu, zřízení parku, stavba školky atd.)
  • Bude motivace pro pořádaní urbanistických a architektonických soutěží
  • Zrychlí se celý proces povolování
  • Zmenší se prostor pro korupci

Pravidla byla konzultována se Svazem MČ HMP, důkladně probírána s největšími investory, politicky byla rámcově schválena na mém Výboru pro rozvoj, územní plán a památkovou péči, takže bude zajímavé sledovat, jak bude vypadat debata na zasedání Zastupitelstva HMP, bude zajímavé sledovat jeho hlasování, protože jednoznačná výhodnost pro Prahu je zcela zřejmá. Transparentnost a rychlost - to jsme slíbili a to také plníme.

Za až neskutečné nasazení v celém procesu musím poděkovat lidem v kanceláři Petra Hlaváčka, Zdeňkovi Völflovi a hlavně Filipovi Foglarovi, bez kterého by se věci nestaly.

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných