Petr Zeman: Co s fake news?

05. 11. 202112:30
Petr Zeman: Co s fake news?
foto: Se svolením Petra Zemana/Petr Zeman

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Člen zastupitelstva hl. m. Prahy za Praha sobě na svém Facebooku 17. října ke kritice své osoby na sociálních sítích

Po sítích se toulá příspěvek, který kritizuje, že jsem nesvolal minulý měsíc svůj výbor pro územní rozvoj na MHMP. Jde vlastně o první kritiku na mojí práci předsedy za ty tři poslední roky - pojďme se tomu tedy věnovat.

Výbor je doporučující orgán pro zastupitelstvo, je tedy nutné, aby všechny materiály směřující na zasedání zastupitelstva prošly jednáním výboru. Dokonce ani není možné, aby nějaká změna územního plánu výbor „přeskočila“, protože proces přijímání změn prostě projednání výboru vyžaduje.

Jednání svolávám podle množství práce, kterou připraví příslušný odbor, je to většinou jednou měsíčně, v případě potřeby jsem svolával mimořádná jednání, popř. když byl program opravdu velký, zasedalo se ve dvou po sobě jdoucích dnech.

 

Snímek z jednání výboru pro územní rozvoj. Foto se svolením Petra Zemana

Průměr projednávaných bodů na výboru je kolem šedesáti na zasedání, ale je to dosti nepravidelné, jsou zasedání, kdy je bodů sto padesát a někdy se stává, že je jich jen čtyřicet. Nejrychleji zařazuje odbor podněty (tzn. žádosti) o projednání – k tomu je třeba jen přijatá žádost, vyjádření IPR, městské části a samotného odboru územního rozvoje, v dalších fázích se čeká na vyjádření dotčených orgánů, pořádá se veřejné projednání, někdy bývá nařízená EIA – takže záležitosti lze urychlit jen omezeně. Nicméně, protože se na územním rozvoji maká, není výjimkou, že změna se dnes kompletně projedná za 2 – 2,5 roku. Zdá se vám i to dlouho? Z laického pohledu tomu tak je, ale lidé pohybující se v územním plánování ví, že jsme tuto lhůtu zkrátili na polovinu až třetinu. Třetinu!

To samozřejmě není zásluha jen výboru, kancelář Petra Hlaváčka územní změny posunuje, až se z ní kouří a také ZHMP projednává změny jak na běžícím pásu. To je velký rozdíl oproti minulému období – doporučuji si sehnat záznamy z té doby, stojí to za to.

Proč schvalujeme tolik změn? Protože šlo o zanedbanou a zpolitizovanou oblast, a protože přijímání nového územního plánu myslíme vážně a taky vše projednáváme s opozicí. Proč ZHMP drtivě potvrzuje doporučení výboru? Protože to je dobře odpracované, protože se všemi aktéry jednáme před výborem, nebo na výboru, zkráceně řečeno, protože jsou karty už rozdané. A opět zmiňuji opozici, která se chová racionálně.

No a proč jsem tedy zrušil poslední jednání výboru? Protože zkrátka nebyla práce, žádostí bylo jen deset a to na banální záležitosti, které snesou odklad. O svém úmyslu jsem vyrozuměl členy výboru a starosty městských částí, aby mohly vznést dotazy, popř. mě požádat, aby se výbor konal. Nikdo se neozval.

Proč se tedy teď kritizuje, že výbor nebyl? Na ZHMP byla otázka vyřčena, tazateli – což je mimochodem člen výboru, který samozřejmě všechny detaily zná – bylo odpovězeno a ten řekl, že mu odpověď vyhovuje. Ale informace ve veřejném prostoru zůstává. A to je ten důvod – zůstává, aby když už nemůže otrávit, aby alespoň smrděla. A proti tomu je obrana s poukazem na pravdivou skutečnost nedostatečná. Možná to znáte, když do něčeho ošklivého sáhnete, a i když si umyjete ruce, ten smrad vám v nose chvilku vydrží. A o to jde.

Ale otrávit se nenechám, to zas ne. Alespoň mám důvod k zamyšlení nad tím, co se za tři roky povedlo.

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných