Piráti chtějí postavit hráz proti dezinformacím

18. 05. 202407:33
Piráti chtějí postavit hráz proti dezinformacím
foto: Rudolf Komár pro PrahaIN.cz/Markéta Gregorová, Jan Lipavský a Marcel Kolaja

TISKOVÁ KONFERENCE: Piráti koaličním partnerům předložili plán proti dezinformacím, který nazvali Právo nebýt manipulován. Dokument má 12 bodů. Například zahrnuje posílení transparentnosti, modernizace výuky ve školách nebo vymáhání práva v online prostředí. „Hlavní problém s dezinformacemi nastává v okamžiku, kdy jejich masivní šíření přispívá k polarizaci společnosti, podněcuje nenávist a násilí,“ prohlásil ministr zahraničních věcí Jan Lipavský.

Plán Lipavský představil spolu s europoslankyní Markétou Gregorovou a europoslancem Marcelem Kolajou. Jak dále uvedl, hrozbu, kterou dezinformace představují, vnímá velmi vážně.

„Jde o velmi vážnou hrozbu pro národní i evropskou bezpečnost. Nesmíme podceňovat rizika, která přicházejí, když masově šířené dezinformace ohrožují zahraniční, bezpečnostní nebo třeba i ekonomické zájmy naší země. Tuto problematiku beru jako člen vlády velmi vážně. Po mém nástupu do funkce jsme na ministerstvu zahraničí zřídili oddělení strategické komunikace, které se dezinformacím věnuje,“ řekl Jan Lipavský. Jak dále uvedl, plán proti dezinformacím už představili i svým koaličním partnerům ve vládním kabinetu.

Europoslankyně Markéta Gregorová připomněla, že Světové ekonomické fórum zařadilo dezinformace mezi pět hlavních hrozeb. V této souvislosti prohlásila, že pokud bude opět zvolena do Evropského parlamentu, tak právě boj proti dezinformacím bude její hlavní téma.

„Věnovali jsme této oblasti zvýšenou pozornost a zaznamenali jsme už některé úspěchy. Díky aktivitě našeho předsedy a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše se podařilo weby infošmejdů odříznout od státní reklamy a zbavit je tak možnosti získávat veřejné peníze,“ sdělila Markéta Gregorová.

Konspirační a dezinformační weby tak už podle ní nedosáhnou na veřejné peníze. Ministerstvo pro místní rozvoj s experty připravilo postupy pro mediální zakázky. Tím se zabrání rozmístění reklam na webech s manipulativním nebo nepravdivým obsahem.

Jako zásadní věc v boji proti dezinformacím pokládá Gregorová rychlou a přesnou komunikaci vládního kabinetu. Podle jejích slov budou občané přecházet k alternativním zdrojům informací v okamžiku, pokud nebudou mít přímo od vlády pravdivé a ověřené informace.

Dvanáctero České pirátské strany: 

 1. ODŘÍZNUTI INFOŠMEJDŮ OD VEŘEJNÝCH PENĚZ

Konspirační a dezinformační weby už nedosáhnou na veřejné peníze. Ministerstvo pro místní rozvoj s experty připravilo postupy pro mediální zakázky, které zabrání rozmístění reklam na pochybných webech s manipulativním nebo nepravdivým obsahem.

 2. STRATEGICKÁ KOMUNIKACE NA KLÍČOVÝCH RESORTECH

Klíčové instituce reflektují potřebu strategické komunikace a aktivně se zapojují do boje proti dezinformacím skrze tvorbu vlastních kampaní. Kromě Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra můžeme zmínit zejména Ministerstvo zahraničních věcí, kde funguje od roku 2022 oddělení Strategické komunikace. Toto pracoviště úzce spolupracuje s dalšími resortními pracovišti i s partnery v zahraničí. Zavedlo vlastní postupy v rámci boje proti dezinformacím a postupně získávané zkušenosti a know how předává dalším resortům.

3. KOORDINOVANOST STRATEGICKÉ KOMUNIKACE

Poplašné zprávy a panika vycházejí často z dezinterpretace veřejných informací, které stát poskytuje. Děje se tak kvůli „resortismu", nedostatečné koordinaci a nedůslednosti při formulaci odpovědí na složité problémy. Alfou a omegou strategické komunikace je, aby gesční resort dokázal zajistit relevantní a ověřené informace, ty komunikovat k masovému publiku a tuto komunikaci koordinovat napříč úřady. Strategické komunikaci se už teď věnují některá resortní pracoviště včetně MZV. Chceme napomoci tornu, aby vznikala další specializovaná pracoviště na dalších ministerstvech, jejichž koordinaci by zaštiťoval Úřad vlády ČR.

4. DŮSLEDNÝ MONITORING A RYCHLÁ REAKCE

Základním stavebním kamenem efektivního boje proti dezinformacím je analytika, práce s daty a dobře nastavený systém detekce závažného manipulativního obsahu. Proto se strategická komunikace musí opírat o jednotnou metodiku a postupy, jak tento obsah vyhodnocovat, jak a s kým spolupracovat na ověření informací a jak tyto informace co nejrychleji dostat k co nejširšímu publiku.

5. VYHODNOCOVÁNÍ INVESTIC

Stát nezřídka kdy investuje do osvětových a informačních kampaní. Proto z hlediska efektivity a transparentnosti vynaložených financí klademe důraz na vhodně nastavený systém jejich evaluace založený na objektivních, měřitených kritériích. To nám pomůže systém strategické komunikace postupně zlepšovat, poučit se z vlastních chyb a přinášet lepší výsledky.

6. VYMÁHÁNI PLATNÉHO PRÁVA V ONLINE PROSTŘEDÍ

Covid a válka na Ukrajině přispěly k další radikalizaci společnosti. V online prostoru se stále častěji objevují poplašné zprávy a lži, pomluvy, vyhrůžky a další závadné chování, které společnost postihuje pomocí trestního zákoníku. Jenže ten je často ve chvílích, kdy se člověk schovává za klávesnicí, bezzubý. Proto potřebujeme hlubokou analýzu současného právního stavu. Pomoci může zejména vysoký důraz na transparenci producentů informací nebo institut předběžného opatření, který by chránil oběti dezinformací okamžitě a ne až v důsledku táhnoucího se sporu.

7. MODERNÍ ŠKOLSTVÍ

Společnost je denně bombardována obrazovou propagandou, hrou s čísly a grafy, podsouváním neověřených informací zabalených do argumentačních faulů a nově i stále sofistikovanějšími možnostmi dostupných digitálních technologií, včetně nástrojů umělé inteligence. Klíčové je vytvořit takové podmínky, abychom na to byli i v oblasti vzdělávání schopni flexibilně reagovat. Ať již jde o proměnu vzdělávacího obsahu a výuky nebo nastavení podpory školám i učitelům jak s tématy efektivně pracovat. Pro budoucnost naší společnosti je existenčně důležité, aby mladí lidé vstupovali do samostatného života vybaveni znalostmi a dovednostmi jak nakládat s informacemi a jak je ověřovat a vyhodnocovat. Klíčovým krokem je modernizovat a inovovat vzdělávací obsah i vlastní výuku v již zavedených předmětech a nastavit podporu školám.

8. PODPORA OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

Cílem antisystémových a antidemokratických vlivových operací bývají často zranitelné skupiny obyvatel, jako jsou senioři a seniorky, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit či příslušníci a příslušnice národnostních menšin. Stát různými formami již dnes podporuje organizace, které se věnují vzdělávání seniorů a seniorek nebo komunitním aktivitám ve vyloučených lokalitách. Tato podpora ale dosud není systematická a odehrává se epizodicky v jednotlivých projektech. To musíme změnit, aby práce navazovala a utvářela smyslupiný celek, který lze po čase vyhodnotit a vylepšit.

9. ODOLNÝ STÁT

Příslušníci a příslušnice ozbrojených složek i lidé pracující ve strategických odvětvích státu jsou přirozeným terčem vnějších vlivových operací nepřátel, jejichž cílem je demoralizovat, šířit paniku nebo se dostat k citlivým informacím. Proto musíme v první řadě rozšířit efektivní pravidelná školení, která lidi ve strategických sektorech s dopadem na bezpečnost připraví na možné útoky. Stát musí brát vážně hybridní hrozby a chránit svou klíčovou infrastrukturu.

10. SPOLUPRÁCE STÁTU S VEŘEJNOPRÁVNÍMI MÉDII

V široké paletě dostupných veřejných informací je klíčové podporovat ta média a organizace, jejichž hlavním motivem není zisk, ale kvalitně odvedená žurnalistická práce, a která zohledňují novinářskou etiku v čele s potvrzováním a ověřováním zdrojů. Výraznými zástupci, kteří takové standardy splňují, jsou i veřejnoprávní média. Ta jsou v ověřování informací mnohdy efektivnější než stát a těší se větší důvěře veřejnosti než politiky řízené resorty. A to pro svou novinářskou kvalitu a nezávislost (příkladem může být projekt Ověřovna na Českém rozhlasu). Stát může u kritických témat ověřování faktů poptat právě u nezávislých organizací, které je pak mohou distribuovat dále do informačního prostoru.

11. PRÁVO NEBÝT MANIPULOVÁN

Vývoj technologií typu umělá inteligence přináší mnoho příležitostí, stejně tak ale potenciální negativní dopady na lidská práva a bezpečnost. Tyto technologie jsou také stále častěji zneužívány v rámci hybridního boje, např. šířením tzv. deep fake audiovizuálního obsahu v online prostoru. Tak jako nás legislativa chrání před klamavou reklamou nebo nekalými obchodními praktikami, měli by občané dostat do ruky i nástroj, díky němuž se budou moci sami bránit proti manipulaci v digitálním prostředí.

12. POSÍLENÍ TRANSPARENTNOSTI

Nic člověka o realitě nepřesvědčí tolik, jako když se s ní seznámí na vlastní oči. V minulosti jsme byli mnohokrát svědky vyostření vztahů mezi veřejností a policejními složkami, v čemž sehrál zásadní roli nedostatek informací o kontroverzních zákrocích. Proto navrhujeme, aby měl policejní sbor povinnost nahrávat ty zákroky, při kterých používá donucovací prostředky. Tyto záběry bude v případě krizové komunikace možné využít pro úplnou a nezkreslenou ilustraci reality. Už dnes tak mnozí příslušníci a příslušnice činí dobrovolně. Technologie nechrání totiž jen občanská práva, ale i příslušníky a příslušnice samotné před veřejným hněvem podněcovaným neúplnými informacemi.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných