Piráti Praha: Netransparentní a ke korupci náchylný „brněnský model“ přidělování bytů

12. 09. 202313:22
Piráti Praha: Netransparentní a ke korupci náchylný „brněnský model“ přidělování bytů
foto: Zdeněk Strnad pro PrahaIN.cz/Tisková konference Pirátů, ilustrační foto

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Pražští Piráti na svém Facebooku 11. září ke změně pravidel přidělování městských bytů.

Sedm hlasů pro, jediní Piráti PROTI. Těsnou většinou dnes prošla na radě změna pravidel přidělování městských bytů. Piráti ruku nezvedli. Nový systém v Praze de facto zavede netransparentní a ke korupci velmi náchylný „brněnský model“. Nejvíce potřebným se tím vidina stabilního bydlení vzdaluje. Je to skutečně velký krok zpět.

Chybělo málo k vyjednání takové varianty, se kterou by byly spokojeny všechny koaliční strany. Chyběla však taky politická vůle.

Bodový systém se nám podařilo zachovat alespoň v segmentu bytů sociálních. Bohužel nezůstal na začátku procesu žádosti o městský byt. Úvodní selekci žádostí budou provádět zaměstnanci bytového odboru a až poté se žádosti předávají Centru sociálních služeb Praha.

U startovacích bytů a bytů pro seniory bude o přidělení rozhodovat pracovní skupina z lidí z bytového odboru, což považujeme za velmi problematické. Takové rozhodování je neprůhledné a těžko ověřitelné.

Původní návrh změn obsahoval řadu diskriminačních podmínek pro ty nejpotřebnější. Z praxe víme, že k stabilizování jejich situace tyto podmínky nepomáhají. Některé se na náš nátlak podařilo odstranit, jiné bohužel zůstávají. Diskuzi o pravidlech pro přidělování bytů rozhodně nepovažujeme za ukončenou a budeme usilovat o to, aby se dopracovaly příslušné metodiky a upravily věci, které v praxi budou jen obtížně fungovat.

Děkujeme všem odborníkům ze sociální oblasti a jiných pomáhajících profesí, kteří několik měsíců usilovně připomínkovali všechny verze pravidel, které od června spatřily světlo světa. Je neoddiskutovatelně také jejich zásluha, že alespoň část nejzranitelnějších žadatelů bude mít možnost o městský byt zažádat.

Pilířem systému Adama Zábranského, který oceňovala domácí i zahraniční odborná veřejnost, byla podpora samoživitelů a samoživitelek a snaha, aby žádné dítě nemuselo vyrůstat v ubytovně. Za dobu platnosti původních pravidel tak získalo byt 146 domácností samoživitelek a samoživitelů. Jednalo se o 62 procent z rodin s dětmi, kterým byl pronajat sociální byt, a 31 procent ze všech domácností v sociálním bydlení.

Zcela lichá byla také kritika údajného dramatickému nárůstu počtu stížností na sociálně slabší nájemníky. Z analýzy Platformy pro sociální bydlení vyplývá, že opakované stížnosti se týkaly zhruba jen 12 procent zabydlených domácností, což je u programů typu Housing First považováno za velmi dobrý výsledek a vypovídá to o fungujícím a dobře nastaveném systému. Do počtu stížností prezentovaných kritiky současného systému byly z nepochopitelných důvodů započítány také stížnosti, které byly vyhodnoceny jako nedůvodné či lživé. 

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných