Potvrzeno: BIS už prověřovala tisíce osob na nejvyšší stupně prověrky. Podnikatele nevyjímaje

15. 08. 202215:52
Potvrzeno: BIS už prověřovala tisíce osob na nejvyšší stupně prověrky. Podnikatele nevyjímaje
foto: Redakce PrahaIN.cz/Budova BIS v Praze

V roce 2019 byla provedena aktualizace bezpečnostní dokumentace a zároveň recertifikace informačního systému zpracovávajícího utajované informace stupně utajení „Přísně tajné", se kterou pracuje BIS. To je jedna z mála konkrétních zpráv, jakou lze dohledat.

PrahaIN.cz se touto cestou snažila získat podklady v souvislosti s materiálem, kde jsme popsali, že právě BIS s největší pravděpodobností pracovala pro NBÚ na řediteli ÚZSI Petru Mlejnkovi.

Jak taková činnost BIS vypadá, není obecně známé. Fakta a čísla? Prakticky neexistují.

Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2012

  • v průběhu roku 2012 předala BIS prezidentovi a členům vlády téměř 700 dokumentů
  • dalších více než 350 informací zaslala BIS příslušným státním orgánům, Policii ČR, Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) a Vojenskému zpravodajství
  • v rámci plnění svých zákonných povinností podle zákona č. 412/2005 Sb. provedla BIS na žádost Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) šetření v rámci bezpečnostního řízení pro vydání osvědčení pro fyzické nebo právnické osoby v téměř 22 000 případů
  • mnohé státní instituce a státem ovládané podniky nakládaly se svěřenými prostředky nehospodárně. BIS opakovaně zaznamenávala při zadávání zakázek postupy, které byly v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, nebo které tento zákon účelově obcházely
  • specifickou oblastí, v níž se trvale projevují zájmy cizí moci, jsou snahy o kontrolu krajanských komunit. Na krajanské komunity v ČR je nazíráno jako na nástroje prosazování zahraničně-politických či zpravodajských zájmů především ruské a čínské státní moci. V ruském případě BIS zaregistrovala pokračující zájem o dosažení centrální koordinace a kontroly ruské komunity v ČR
  • v roce 2012 proběhly kontroly na úseku spisové služby a administrativní bezpečnosti především v rámci archivních prohlídek v útvarech a ve spisovně BIS. Kontrolovány byly zejména administrativní náležitosti svazků zpravodajských písemností a registr utajovaných informací

My i přesto některé našli. Stačilo se přitom podívat do archivu, konkrétně do výročních zpráv BIS kolem roku 2003, pod něž se podepsal tehdejší ředitel Jiří Lang.

Ten nyní zastává post šéfa NBÚ. Lang byl v minulosti ve zmíněných zprávách naprosto konkrétní.

Pro objasnění spolupráce mezi BIS a NBÚ tak postačí citovat.

Fakta a čísla

Například v období roku 2003 přijala BIS od NBÚ celkem 194 žádosti o prověření fyzických osob na styk s utajovanými skutečnostmi stupně "Přísně tajné" a "Tajné" a 296 takových prověřování ukončila. Žádostí o prověření na stupeň "Důvěrné" přijala BIS 3390 a ukončila jich 3468. V rámci bezpečnostního prověřování organizací obdržela BIS od NBÚ 144 žádosti, prověřování ukončila ve 187 případech.

Také ve výroční zprávě za rok 2004 můžeme bez problémů v kapitole o ochraně utajovaných skutečností a bezpečnostních prověrkách vyčíst, že „při bezpečnostních prověrkách fyzických osob a organizací a ověřování bezpečnostní způsobilosti fyzických osob BIS úzce spolupracuje s Národním bezpečnostním úřadem (NBÚ), ostatními zpravodajskými službami ČR."

Konkrétní čísla už chybí.

zdroj: Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2003

V roce 2005 ve výroční zprávě, pod níž je znovu podepsán Jiří Lang, stojí: „V období roku 2005 přijala BIS od NBÚ 293 žádosti o bezpečnostní prověrku osob III. a IV. stupně a 249 takových prověřování ukončila. V rámci bezpečnostního prověřování organizací obdržela BIS od NBÚ 308 žádostí, prověřování ukončila ve 335 případech. V oblasti šetření bezpečnostní způsobilosti osob se jednalo o 1001 žádost NBÚ a BIS ukončila šetření k 793 osobám. Zároveň BIS v rámci bezpečnostních prověrek prováděla na základě žádostí NBÚ šetření ve svých evidencích k 14 837 osobám a 271 organizaci."

Teze a fráze

Postupem času, jakkoli jsou zprávy s Langovým podpisem věcné a čitelné, podobná sdělení mizí.

Kdybychom se podívali na rok 2018 a 2019, tak BIS sice potvrzuje spolupráci například s NBÚ, konkrétní čísla z Langový éry však chybí. Jde spíše o obecné teze, zatímco Lang jako ředitel v roce 2005 píše: „Stejně tak je nepředstavitelné a nemyslitelné, abychom pracovali na zakázku nějakého politika, ministra, někoho, jak se říká, „nahoře“. Jedinými, kdo může Službě uložit určitý úkol, jsou vláda a s jejím vědomím prezident republiky. Každé takové zadání se ale musí vztahovat - a vždy se vztahuje - výhradně k oblastem, kde zákon umožňuje Službě působit. Vše jiné, vše ostatní, zůstává pro nás tabu."

zdroj: Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2018

Pouhou prací s otevřenými zdroji se tak potvrdilo, co jsme napsali už v neděli v souvislosti s BIS a ředitelem ÚZSI Petrem Mlejnkem. Citovali jsme slova nejmenovaného zpravodajce, jenž uvedl: „Vylučuju, že by BIS nedělala kroky v souvislosti s prověrkou, vylučuji to na základě dvou dekád praxe."

Vznesli jsme takto pochybnosti zejména co do bezpečnostního rizika Mlejnkova kontaktu s podnikatelem Michalem Redlem.

Navzdory otázkám zůstává jedna nad všemi. A tou je, zdali BIS jakékoli prověřování osoby Petra Mlejnka vůbec realizovala. Nynější ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace totiž působil v rámci Vojenského zpravodajství jako analytik. Minimálně první prověrku na stupeň Tajné mu tak ze zákona dělala právě tato zpravodajská služba.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných